Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Dyfrliwiau ar gyfer ddechreuwyr

Dysgwch y sgiliau sydd eu hangen i greu eich gwaith celf eich hun.

Paentiwch dirwedd, morlun, adlewyrchiadau a chysgodion drwy'r cyfryngau gwych o ddyfrlliw. Dysgu technegau, fel gwlyb mewn gwlyb, cymysgu lliwiau, gwerth tonaidd a sgiliau cyfansoddi. Trawsnewid ymddangosiad eich paentiad dyfrlliw gan ddefnyddio acrylig canolig cymysg, pastel inc a gouache.

Yn addas ar gyfer: Dechreuwr i ganoloradd.

Hyd: 12 wythnos.

Ffi: £82 - ffi iawn / £57 - ffi consesiwn.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Pauer - Mae'r dewis o bapur yn bwysig. Bydd papur o ansawdd gwael yn rhoi canlyniadau gwael. Mae papur dyfrlliw yn perthyn i dri chategori:

  1. Wyneb "poeth". Dyma'r ystod fwyaf poblogaidd o bapur; mae ganddo ddigon o wead i'r arlunydd wneud defnydd llawn o dechnegau dyfrlliwwyr.
  2. Papur "wedi'i wasgu'n boeth". Wyneb llyfn sy'n cael ei ffafrio gan ddyfrlliwwyr.
  3. "Rough". Fel yr awgryma'r enw, mae gan y papur hwn wead anwastad trwm, mae'r brwsh yn ysgubo dros y papur gan adael uchafbwyntiau brith ar yr wyneb.

Rydym yn argymell pwysau 140 pwys o Bockingford Hot Surface gan na fydd angen ei ymestyn.

Brwsys dyfrlliw - Byddem yn argymell tri brws i ddechrau. Fflat ½ ", dim 6 rownd, a dim 3 rigger. Pob un yn cael ei wneud gyda chymysgedd o wallt hwyliog a synthetig. Bydd y brwshys hyn os byddant yn derbyn gofal yn para drwy'r flwyddyn

Paentiau neu flychau paent - Winsor a Newton "Cotman Watercolours" yn baent o ansawdd da ar gyfer y dechreuwr. Mae set "Pocket Cotman" yn cynnwys 12 lliw a bydd yn costio tua £11. Pecyn cychwyn da. Bydd tiwbiau o baent yn para'n hirach na pannau. Mae "Cotman" yn gwneud dau faint 8ml £1.90 a 21ml £3.70. Mae paent o ansawdd artistiaid hyd at 3 gwaith yn ddrutach.

Hambwrdd cymysgu - i gymysgu'r lliwiau.

Gelli prynu bwrdd paent neu fwrdd caled o siop DIY am £2 12"x18" (gall siopau celf godi hyd at £10).

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Dydd Gwener 20 Medi 20199.15am - 11.15amCREST, CwmbwrlaAlan Morgans1121
Dydd Gwener 10 Ionawr 20209.15am - 11.15amCREST, Cwmbwrla (Gall leoliadau newid)Alan Morgans1122

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM