Chwilio'r wefan
English

Addysg i oedolion - Ymwybyddiaeth ofalgar

Dosbarthiadau wedi'u strwythuro i bawb, boed yn brofiadol neu'n amhrofiadol. Gallwn ddysgu i oresgyn meddyliau negyddol, canolbwyntio ar y funud bresennol a chyrraedd heddychlon ac hapusrwydd.

Gallu cymysg

Rhaid ymrwymo.

Dosbarth gallu cymysg yw hwn sy'n addas i bob lefel.

10 wythnos

Dyddiau/dyddiadau'r cwrsGwybodaeth am y cwrs

Dydd Llun 2.00pm - 3.30pm

29 Ebrill 2019 - 8 Gorffennaf 2019

Lleoliad: Canolfan y Bont
Tiwtor: Paula Davies
Côd: 1453

Yr hyn bydd ei angen arnoch

Rhaid ymrwymo.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM