Chwilio'r wefan
English

Ymwelwyr â'r traeth yn cael eu hannog i adael olion traed yn unig

Mae ymwelwyr â thraethau Abertawe'n cael eu rhybuddio y gallant wynebu hysbysiadau o gosb benodol os ydynt yn gadael mwy nag olion traed yn unig ar y tywod.

BeachLitter

Wrth i'r gwyliau haf brysur nesáu, mae'r cyngor yn ymdrechu'n galed i annog pobl i wneud y peth iawn yn ystod eu diwrnodau hir a chynnes ar y traeth.

Mae biniau ychwanegol yn cael eu gosod, mae mwy o staff yn casglu sbwriel a bydd mwy o swyddogion gorfodi sifil yn patrolio rhai o faeau a thraethau ysblennydd penrhyn Gŵyr.

Bydd timau hefyd hwnt ac yma dros yr wythnosau nesaf er mwyn cyfleu'r neges am gadw pethau'n lân yn uniongyrchol i bobl ar y traeth.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd, fod y cyngor yn chwarae ei ran ond bod angen i ymwelwyr gymryd cyfrifoldeb personol hefyd.

Meddai, "Nid oes unrhyw esgus am adael sbwriel ar y traeth. Nid y cyngor sy'n gollwng sbwriel ond y bobl. Yn lle gwneud hynny dylent gymryd cyfrifoldeb a glanhau ar ôl eu hunain."

Meddai, "Rydym yn cael adroddiadau am bobl anystyriol sy'n gadael sbwriel ar eu hôl yn rhy aml, ac mae hyn yn achosi anafiadau difrifol iawn weithiau. Y peth gwaethaf gall unrhyw un ei wneud â gwastraff megis poteli, caniau a barbeciwiau tafladwy yw eu claddu yn y tywod.

"Mae biniau barbeciwiau ar gael ar y traethau mwyaf poblogaidd megis Caswell, Rotherslade, Langland a Bae Abertawe. Ond os nad oes unrhyw finiau ar gael, dylai pobl fynd â'r barbeciwiau wedi'u defnyddio adref gyda nhw. Dyma'r peth iawn - a'r peth diogel - i'w wneud."

Mae timau sbwriel y cyngor yn tacluso traethau'r cyngor â llaw o leiaf unwaith y dydd. Dros yr ychydig wythnosau diwethaf gosodwyd biniau sbwriel ychwanegol er mwyn helpu i reoli'r galw cynyddol.

Mae timau gorfodi sifil eisoes wedi bod i draethau Bae Abertawe, Langland a mannau eraill yr haf hwn i helpu i atal gollwng sbwriel yn amhriodol ac i orfodi'r gwaharddiad cŵn ar draethau.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM