Chwilio'r wefan
English

Leon yn annog preswylwyr i gyflwyno'u enwebiadau Rho 5 cyn y dyddiad cau

Y dydd Gwener hwn, sef 20 Gorffennaf, fydd eich cyfle olaf i gyflwyno enwebiadau ar gyfer Gwobrau Rho 5 2018.

High 5 Awards Leon 2016

Mae Leon Britton, un o sêr yr Elyrch, wedi apelio am y tro olaf i bawb gyflwyno'u henwebiadau ar gyfer prif wobrau'r ddinas i blant a phobl ifanc ysbrydolus.

Leon yw'r llysgennad ar gyfer Gwobrau Rho 5 ac mae wedi bod yn diolch i lu o bobl sydd wedi enwebu hyd yn hyn, gan gynnwys ysgolion, rhieni, staff y cyngor ac unigolion eraill.

Ond galwodd ar bawb sydd heb enwebu eto i fynd ar-lein i sicrhau bod pobl ifanc, grwpiau neu ddosbarthiadau ysgolion sy'n gwneud pethau gwych yn y ddinas yn cael eu henwebu hefyd.

Meddai Leon, "Mae'r ceisiadau hyd yn hyn wedi bod yn wych ond nid ydym am i unrhyw berson ifanc sy'n haeddu enwebiad golli'r cyfle. Rwy'n gobeithio y bydd pawb yn treulio peth amser yr wythnos hon i gynnig rhywun maent yn ei adnabod am yr anrhydeddau arbennig hyn cyn y dyddiad cau. 

"Mae pob plentyn sy'n cael ei enwebu yn cael gweld bod eu hymdrechion yn cael eu gwerthfawrogi ac y dylai fod yn falch o fod yn ysbrydoliaeth i eraill i oresgyn yr heriau mae'n eu hwynebu a llwyddo.

"Bydd yr enwebiadau hynny sy'n gwneud argraff arbennig o dda ar y beirniaid yn derbyn gwobr unigryw ac yn cael gwahoddiad i seremoni arbennig. Gallwch enwebu unigolion, grwpiau neu ddosbarthiadau cyfan.

"Mae'n hawdd enwebu ar-lein yn www.abertawe.gov.uk/gwobraurho5."

Mae Gwobrau Rho 5 yn agored i unrhyw blentyn neu berson ifanc neu grŵp mewn tair ystod oedran - dan 13 oed, 19 oed neu'n iau neu bobl 20-25 oed sy'n byw yn Abertawe, neu'n cael addysg neu gefnogaeth yma.

Y cyfan mae angen i chi ei wneud yw rhoi gwybod i'r beirniaid pam rydych chi'n meddwl bod y person, y grŵp neu'r dosbarth yn ysbrydoliaeth ac yn haeddu Gwobr Rho 5.

Dylai enwebiadau gynnwys sut maent wedi gwella, yr hyn maent wedi'i gyflawni, unrhyw heriau maent wedi'u goresgyn a sut mae hynny wedi newid eu bywyd neu wedi bod o fudd i'w teulu, eu cymuned neu eu hysgol.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM