Chwilio'r wefan
English

Busnesau'n mynegi diddordeb mewn atyniad ar lan y môr

Rydym wedi derbyn lefel gyffrous o ddiddordeb gan fusnesau sy'n awyddus i feddiannu cyrchfan i ymwelwyr ar lan y môr yn Abertawe.

Swansea Beach

Mae Cyngor Abertawe eisoes wedi derbyn dros ddwsin o ymholiadau gan bobl sydd am ddysgu mwy am y cyfle yn hen Ganolfan 360, er nad yw wedi cael ei hysbysebu eto.

Mae'r tenant presennol, Bay Sports Ltd, wedi penderfynu gadael y fangre ar y glannau ger Maes Rygbi a Chriced San Helen ar ddiwedd yr haf.

Mae'r cyngor eisoes yn chwilio am denant newydd ac mae'n penodi asiantiaid i farchnata'r lleoliad yn y wasg fasnachol.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, "Nid wyf yn synnu o gwbl bod y cyfle hwn eisoes yn denu llawer o gyffro gan denantiaid posib.

"Hoffwn ddiolch eto i Bay Sports Ltd am y gwaith mae wedi'i wneud i sefydlu Canolfan 360 fel atyniad poblogaidd ar y prom. Mae'n siom bod y cwmni wedi penderfynu gadael, ond mae'r penderfyniad hwn yn rhoi cyfle i ni ailystyried y ganolfan. Rwy'n hyderus y bydd tenant newydd yn adeiladu ar y llwyddiant hwn a hyd yn oed yn gwella'r cynnig."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM