Chwilio'r wefan
English

Cannoedd o bethau i gadw'r teulu'n brysur yn ystod y gwyliau

Bydd gan bobl ifanc sydd newydd ddechrau eu gwyliau haf amrywiaeth helaeth o bethau i'w cadw'n brysur yn ystod y seibiant hir o'r ysgol.

Blackpill Lido

Mae'r ysgolion wedi gorffen yn swyddogol am yr haf ac mae Cyngor Abertawe wedi trefnu mwy na 200 o ddigwyddiadau a phrofiadau i ddifyrru teuluoedd.

Mae'n dechrau'r pythefnos hwn gyda Gŵyl yr Arglwyddes Wen yng Nghastell Ystumllwynarth ac yn parhau tan ddiwedd mis Awst gyda'r Ŵyl Bwytho.

Bydd Trên Bach y Bae ar ei anterth bob diwrnod ar y prom gan deithio i gyrchfannau gwych megis Lido Blackpill. 

Cynhelir cynnig haf Plantasia, Cwrdd â'r Anifeiliaid yn y Gwyllt, o 31 Gorffennaf i 4 Awst, ond bydd yn hanfodol cadw lle.

Mae The Reluctant Dragon yn ymweld â Chastell Ystumllwynarth ar 9 Awst fel rhan o dymor Theatr Awyr Agored y lleoliad mewn cydweithrediad â Panini's. Mae'r cynhyrchiad diweddar o A Midsummer Night's Dream gan Shakespeare wedi denu cynulleidfa fwy nag erioed ac mae'r trefnwyr yn gobeithio y bydd y gomedi i blant hyd yn oed yn fwy llwyddiannus.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, "Gwyliau'r haf yw'r amser prysuraf i ymweld â lleoedd ar gyfer cannoedd ar filoedd o bobl o bobman yn y DU a thramor.

"Mae gennym rai o'r golygfeydd morol a chefn gwlad gorau yn y byd ar garreg ein drws ac mae'r cyngor wedi bod yn gwneud pob ymdrech i ddangos mai ni yw'r llwyfan perffaith ar gyfer haf i'w gofio."

Cynhelir Gŵyl Bwytho Abertawe rhwng 10 Awst a 24 Awst mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws y ddinas, gan gynnwys Amgueddfa Abertawe, Theatr y Grand a Gwesty'r Dragon.

Heblaw am y prif ddigwyddiadau, caiff plant lleol nofio am ddim yng nghanolfannau hamdden Abertawe Actif ac mae llyfrgelloedd y cyngor, Oriel Gelf Glynn Vivian a Chanolfan Dylan Thomas yn cynnig digon i ddiddanu'r teulu.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn Abertawe yr haf hwn  - ychwanegir digwyddiadau newydd drwy'r amser - ewch i www.abertawe.gov.uk/gweithgareddaugwyliau a chymerwch gip ar www.joiobaeabertawe.com

 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM