Chwilio'r wefan
English

Gweinidog yn gweld bro Gŵyr ar ei gorau

Roedd traethau arobryn Gŵyr ar eu gorau'r wythnos hon pan ymwelodd Hannah Blythyn, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd, â'r ardal.

Hannah Blythyn AM - Gower AONB visit

Cyfarfu'r Gweinidog ag aelodau tîm AoHNE Cyngor Abertawe fel rhan o ymweliad i agor llwybr estyll newydd 200m o hyd ym Mhorth Einon a grëwyd o blastig wedi'i ailgylchu a Gŵyl Cerfluniau Traeth Gŵyr ym Mae Caswell.

Dywedodd Mark Thomas, Aelod Cabinet y cyngor dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, fod yr ymweliad yn gyfle gwych i benrhyn Gŵyr arddangos ei hun ar ei orau ar ddechrau tymor prysur yr haf.

Meddai, "Mae partneriaeth yr AoHNE - sy'n ein cynnwys ni, Llywodraeth Cymru a grwpiau a sefydliadau lleol - yn gwneud gwaith penigamp i wella golwg a naws yr ardal.

"Rydym yn gweithio'n galed dros ben i annog pobl i fynd â'u sbwriel adref gyda nhw ar ôl diwrnod allan. Mae'r llwybr estyll yn ffordd addas iawn o ddangos i bobl os ydynt yn ailgylchu eu plastig eu bod yn helpu yn y frwydr i glirio'r sbwriel o'n cefnforoedd ac yn cyfrannu at ffyrdd arloesol o'u defnyddio er lles yr amgylchedd.

"Rydym ni i gyd wedi gweld y pethau ofnadwy y gall plastig ei wneud i fywyd morol ar raglen Blue Planet Syr David Attenborough. Nid oes rhaid i bethau fod felly ac mae'r llwybr estyll drwy'r twyni ym Mhorth Einon yn helpu pobl i fynd yn agosach at fyd natur ac yn lledaenu neges amgylcheddol gref ar yr un pryd."

Dysgwch fwy am bartneriaeth yr AoHNE yma: www.abertawe.gov.uk/ahone

I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau ym mhenrhyn Gŵyr a ledled Abertawe'r haf hwn, ewch i www.joiobaeabertawe.com

 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM