Chwilio'r wefan
English

Dioddefwr yn colli £2,000 mewn twyll iTunes yn Abertawe

Mae preswylwyr yn Abertawe'n cael eu rhybuddio i fod ar eu gwyliadwriaeth rhag twyllwyr sy'n ceisio twyllo pobl i brynu talebau iTunes a throsglwyddo'r codau.

iTunes

Mae Safonau Masnach Cyngor Abertawe wedi rhoi'r rhybudd ar ôl derbyn galwad gan ddioddefwr hŷn a dwyllwyd i drosglwyddo gwerth £2,000 o dalebau iTunes ar ôl iddo dderbyn 'galwad ddiwahoddiad' gan dwyllwr a honnodd ei fod yn ffonio ar ran CThEM.

Mae'r cyngor eisoes wedi ymweld â 40 o fanwerthwyr ac archfarchnadoedd yn y ddinas mewn ymgyrch ar y cyd â'r heddlu.  Cynghorwyd staff siopau i gadw llygad am bobl sy'n ceisio prynu symiau mawr o dalebau a gwirio pam y mae eu hangen arnynt.

Meddai Rhys Harries o Safonau Masnach Cyngor Abertawe, "Yn yr achos diweddaraf hwn, mae'r galwr yn honni ei fod o CThEM ac yn esbonio bod angen creu bil treth. Fe'i cynghorir wedyn i brynu talebau iTunes i dalu'r bil treth a throsglwyddo'r codau i'r twyllwyr.

"Rydym yn gweithio'n agos gyda siopau yn y ddinas fel eu bod yn ymwybodol o'r arfer hwn ac yn gallu bod mewn sefyllfa i ofyn cwestiynau os oes defnyddiwr yn ceisio prynu symiau mawr o dalebau.

"Eto, byddem yn annog manwerthwyr sy'n gwerthu talebau iTunes i fod yn wyliadwrus a cheisio nodi'r achosion hyn."

Mae'r gŵyn ddiweddaraf yn dilyn dwy gŵyn flaenorol lle collodd dau ddioddefwr arall £1,700.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae hwn yn arfer ofnadwy â'r nod o dargedu pobl hŷn a mwy diamddiffyn - yn enwedig y rhai nad ydynt efallai'n gwybod beth yw talebau iTunes.

"Os oes gennych aelodau hŷn o'r teulu, rydym yn eich cynghori chi i ddweud wrthynt am y twyll hwn a rhoi gwybod iddynt am yr hyn y dylent fod yn ymwybodol ohono."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM