Chwilio'r wefan
English

Bumblebee y Transformer i arwain y ffordd ar gyfer y diwrnod aer glân yng nghanol y ddinas

Bydd technoleg hydrogen gyfoes a seren ffug-wyddonol Transformers, Bumblebee, yn gobeithio newid canfyddiadau pobl am aer glân yn hwyrach y mis hwn.

Transformer

Bydd cyfle hefyd i ymwelwyr wneud eu llyfnffrwythau eu hunain drwy bedlo ar feic yn yr ail Sioe Deithiol Aer Glân flynyddol yn Sgwâr y Castell ar 28 Gorffennaf.

Yn ogystal ag ymweliad trawiadol gan Bumblebee sy'n 10 troedfedd o uchder, bydd Prifysgol Abertawe hefyd wrth law gyda beic y gall pobl ei bedlo i greu eu tanwydd car hydrogen eu hunain.

Diben y digwyddiad a gynhelir yn Sgwâr y Castell o 10am tan 4pm yw arddangos technoleg ceir trydan a dulliau cludiant blaengar a chynaliadwy eraill i annog pobl i'w defnyddio a helpu Abertawe i leihau ei hôl-troed carbon.

Mae Cyngor Abertawe'n trefnu'r Sioe Deithiol Aer Glân gyda chymorth BID Abertawe (Rhanbarth Gwella Busnes) a'i frand, Calon Fawr Abertawe.

Bydd cerbydau carbon isel a thrydan yn cael eu harddangos gan wneuthurwyr megis Kia, Mitsubishi, Days Motor Group a Nissan, gan gynnwys cerbydau megis Nissan Leaf a Kia Sportage.

Bydd ceir BMW i3 ac i8 hefyd yn cymryd rhan, a oedd yn llwyddiant aruthrol y llynedd.

Bydd cerbydau trydan o gerbydluoedd Cyngor Abertawe a Phrifysgol Abertawe yno hefyd, ynghyd â cherbyd Hyundai hydrogen Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Bydd Santander Cycles Abertawe hefyd yn amlygu'r gwasanaeth llogi beiciau newydd rhwng ddau gampws Prifysgol Abertawe a chanol y ddinas.

Meddai'r Cynghorydd Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Gyda mwy na 150,000 o geir trydan y gellir eu gwefru bellach wedi'u cofrestru, mae gan y DU ar hyn o bryd y seithfed nifer mwyaf o gerbydau o'r math hwn ar y ffordd, ond rydym am geisio bod yn arloeswyr y dechnoleg hon yma yn Abertawe.

"Mae hyn yn bwysig i helpu'r ddinas i dorri ei hôl-troed carbon ymhellach a gadael Abertawe wyrddach, fwy cynaliadwy am genedlaethau i ddod.

"Drwy weithio ynghyd â'n partneriaid yn y sectorau preifat a chyhoeddus, mae'r Sioe Deithiol Aer Glân yn arddangos y mathau o dechnoleg cerbydau trydan a hydrogen sy'n bodoli erbyn hyn.

"Rydym hefyd yn archwilio'r syniad o gyflwyno mwy o bwyntiau gwefru ceir trydan yn Abertawe i sicrhau bod gennym yr isadeiledd ar waith i gefnogi dyheadau pobl.

"Gobeithiwn y bydd y digwyddiad hwn yn tynnu sylw at bopeth sy'n cael ei wneud yn Abertawe i hyrwyddo teithio cynaliadwy."

Meddai Amelia Rudman, Rheolwr Prosiect BID Abertawe, "Dyma ddigwyddiad gwych arall a fydd yn denu torf i ganol y ddinas a fydd yn cynnwys arddangosfeydd a digwyddiadau arbennig wrth hybu nifer yr ymwelwyr â'n busnesau yn ardal BID, felly rydym yn falch iawn o'i gefnogi.

"Rydym yn annog ymwelwyr i alw heibio - rydym yn ymwybodol, gan mai ffair werdd yw hon, efallai bydd rhai ymwelwyr am ddefnyddio cludiant cyhoeddus - ond ar gyfer y rheiny sydd am yrru, manteisiwch ar y gost barcio arbennig, sef £3 am dair awr, ym maes parcio aml-lawr Dewi Sant gerllaw."

Bydd Bumblebee, un o sêr y Transformers, rhyddfraint Michael Bay a Steven Spielberg, yn arddangos ei symudiadau dawns adnabyddus rhwng 11.30am a 2.30pm. Bydd ParkLives, tîm chwaraeon cymunedol y cyngor, yn gwahodd ymwelwyr i gael tro ar y cwrs ymosod sgiliau cymysg a bydd y rheiny sy'n chwilio am rywbeth i dorri eu syched yn gallu defnyddio'r beic sy'n creu llyfnffrwyth i greu eu diod arbennig eu hunain.

Bydd cynrychiolwyr o Oriel Science, Fforwm yr Amgylchedd Abertawe a Chyfeillion y Ddaear hefyd wrth law i hyrwyddo'r ffyrdd y gallwch gefnogi cais Abertawe i fod yn ardal aer glân.

Ewch i www.joiobaeabertawe.com am fwy o wybodaeth.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM