Chwilio'r wefan
English

Craeniau, hetiau caled a chloddwyr - sut mae Abertawe'n adeiladu hyder

Dyma ganol dinas Abertawe fel nad ydych wedi'i weld o'r blaen - ac mae busnesau'n dechrau cyffroi!

KingswayCrane310718

Mae'r nenlinell yn dechrau llenwi â chraeniau prysur, a bydd mwy yn ymddangos wrth i waith adeiladu gychwyn ar yr arena ddigidol - mae'r strydlun yn llawn peiriannau trwm ac mae mwy o siacedi gwelededd uchel a hetiau caled i'w gweld nag erioed o'r blaen.

A'r neges gan y rhai sy'n sbarduno trawsnewidiad trawiadol y ddinas yw "Mae hyn yn ddechrau rhywbeth mawr!"

Meddai Arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, "Mae'r holl egni cadarnhaol hwn yn dangos bod Abertawe'n adeiladu ar gyfer y dyfodol mwyaf disglair."

Mae gwaith sylweddol sy'n mynd rhagddo'n cynnwys creu parc dinesig newydd gyda gwell hygyrchedd ar Ffordd y Brenin a'r strydoedd cyfagos.

Mae busnesau blaenllaw yn Abertawe'n cefnogi'r ddinaswedd newydd sy'n dod i'r amlwg.

Meddai Alan Brayley, Prif Swyddog Gweithredol AB Glass, "Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o'r prosiect adfywio hwn ac yn edrych ymlaen at fwy o gyfleoedd yn y dyfodol."

Meddai Stephen Evans, Cyfarwyddwr Busnes gwasanaethau telecom Saecom, "Dyma gyfnod cyffrous i Abertawe!"

Meddai Matthew Morgan, Cyfarwyddwr y busnes adeiladu, Dawnus, "Fel cwmni o Abertawe, mae Dawnus yn falch o fod yn rhan o'r trawsnewidiad cyffrous hwn i ganol y ddinas."

Meddai Steve Norman, Rheolwr-gyfarwyddwr y busnes gwaredu ac ailgylchu gwastraff gwaith dymchwel, Stenor West, "Rydym yn gyffrous i fod yn rhan o'r gwaith hwn i -adfywio canol y ddinas, ac yn edrych ymlaen at weld y canlyniad."

Meddai Alex Parr, Rheolwr-gyfarwyddwr Wolfestone Holdings, sy'n cyflwyno gwasanaethau iaith -proffesiynol, "I sefydliad fel ni, daw'r gwaith arfaethedig yng nghanol y ddinas â llawer o fanteision."

Meddai Ben Wheeler, perchennog a sylfaenydd y busnes marchnata digidol, Copper Bay Creative, "Fel cwmni technegol arweiniol yn y rhanbarth, rydym yn gyffrous iawn i weld y trawsnewidiad digidol hwn yn Abertawe."

Mwy o wybodaeth: www.abertawe.gov.uk/gwelliannauiganoly ddinas

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM