Chwilio'r wefan
English

Syr Karl yn barod i dderbyn anrhydedd Rhyddid y Ddinas

Disgwylir i Syr Karl Jenkins, cyfansoddwr gorau Cymru sy'n byw, dderbyn yr anrhydedd uchaf y gall pobl ei ddinas enedigol, Abertawe, ei gyflwyno'n hwyrach eleni.

Sir Karl Jenkins

Ddydd Iau, cytunodd Cyngor Abertawe yn unfrydol i roi anrhydedd Rhyddid y Ddinas i Syr Karl o Benclawdd.

Cynhelir y seremoni urddo yn Neuadd Brangwyn ar 4 Hydref a bydd e'n dilyn ôl troed cyn-reolwr tîm pêl-droed Cymru, Chris Coleman, John Charles ac unedau'r Lluoedd Arfog sydd â chysylltiadau â'r ddinas megis y Gwarchodlu Cymreig, HMS Scott a Gwarchodlu Dragŵn Cyntaf y Frenhines.

Roedd y Cyngor Llawn o blaid rhoi anrhydedd Rhyddid y Ddinas i Syr Karl er mwyn cydnabod cyflawniad gydol oes mewn cerddoriaeth, gan gynnwys ei sain 'Adiemus' a sicrhaodd fargen aml-albymau gyda'r label recordiau Decca iddo'r llynedd.  

Meddai Rob Stewart, Arweinydd y Cyngor, "Mae Syr Karl yn un o'r artistiaid perfformio enwocaf yn y byd heddiw. Mae ei gerddoriaeth yn croesi ffiniau daearyddol, diwylliannol a cherddorol mewn ffordd hollol unigryw.

"Gallwch chi roi label ar bron unrhyw artist cerddorol, ond ni allwch wneud hynny gyda Syr Karl. Dros y blynyddoedd, mae ef wedi mwynhau llwyddiant mewn genres mor amrywiol â cherddoriaeth glasurol, roc, canu gwlad a jazz.

"Mae ef wedi ysgrifennu operâu ac mae ei amrywiaeth cerddorol yn cynnwys cerddoriaeth gerddorfaol Gorllewin Ewrop a chreu sain wedi'i syntheseiddio."

Ychwanegodd y Cyng. Stewart, "Fel un o'r artistiaid mwyaf cynhyrchiol yn y byd heddiw, mae'r cyngor yn falch o gydnabod y ffaith y dechreuodd popeth mewn pentref glan môr bach ym mhenrhyn Gŵyr."

Mae Syr Karl wedi ennill clodydd ledled y byd, gan werthu miliynau o albymau ar draws y byd, ac mae ef wedi ennill gwobrau niferus oherwydd ei wasanaethau i gerddoriaeth, gan gynnwys OBE a CBE. Ef yw'r unig gyfansoddwr Cymreig i gael ei urddo'n farchog.

Ym mis Medi, ar drothwy canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, bydd ei gynhyrchiad enwog, 'The Armed Man: A Mass for Peace', yn cael ei berfformio yn y Neuadd Ganolog, Westminster, gan gynnwys Lesley Garrett. Mae ef wedi cael ei berfformio ddwywaith yr wythnos ar gyfartaledd ers y cafodd ei berfformio am y tro cyntaf ym 1999. Mae ef wedi bod yn siartiau clasurol y DU ers 15 mlynedd ac mae'n un o sawl cyfansoddiad sydd wedi ei helpu i sicrhau ei le yn Hall of Fame Classic FM.

Rhyddid y Ddinas yw'r anrhydedd dinesig uchaf y gall y ddinas ei gyflwyno.

Dros y blynyddoedd mae'r rhai sydd wedi'i dderbyn yn cynnwys y cyn-arlywydd Jimmy Carter, y diweddar Arglwydd Callaghan, y diweddar John Charles, Mel Nurse, Chris Coleman a'r diweddar 'Monty', Is-iarll Montgomery o El Alamein.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am yrfa Syr Karl Jenkins yn www.karljenkins.com

 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM