Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - PC am ddechreuwyr cam 2 (C2)

Cwrs 10 wythnos gyda'r nod o ddatblygu sgiliau dysgwyr TG ymhellach sydd a rhywfaint o brofiad ar hyn o bryd o ddefnyddio cyfrifiaduron.

Yn dilyn ymlaen o Gam 1 dechreuwyr PC (C1), bydd y cwrs hwn yn caniatau ichi adnewyddu eich gwybodaeth ac ychwanegu at eich sgiliau cyfredol. Bydd y cwrs yn ymdrin a chadw ty cyfrifiadur personl, gan gynnwys trefnu ffeiliau a ffolderau. Byddwch yn gweithio trwy ddefnydd sylfaenol o Microsoft Word, anfon a derbyn e-bost a defnyddio'r rhyngrwyd i chwilio, adfer a lawrlwytho gwybodaeth. Byddwch hefyd yn ymdrin ag elfennau hanfodol diogelwch PC a diogelu firws, ac amryw becynnau meddalwedd Microsoft.

Mae rhai o elfennau allweddol y cwrs yn cynnwys:

  • Rhoeli ffeiliau, creu ffeiliau a ffolderau
  • Cyfrifoldeb digidol a diogelwch ar-lein
  • E-bost ac atodiadau
  • Chwilio ac ymchwilio ar y rhyngrwyd
  • Dadlwytho cynnwys o'r rhyngrwyd
  • Defnyddio Microsoft Word i greu dogfennau gyda thorri, copio a phastio.

Ar gyfer pwy mae'n addas: Mae'r cwrs hwn yn ddilyniant o Gam 1 dechreuwyr PC (C1).

Hyd: 10 wythnos.

Ffi: Dim ffi.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Bydd cyfrifiaduron ar gael ar gyfer y cwrs. Darperir yr holl adnoddau ar gyfer argraffu. Bydd angen ffon gof arnoch chi. Bydd llyfr nodiadau a beiro yn ddefnyddiol ar gyfer recordio nodiadau.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Gwneud cais ar lein

Dydd Iau 3 Hydref 20194.30pm - 6.30pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigNathalie SalomonLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Llun 13 Ionawr 202011.30am - 1.30pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigAndy Hulling2062Gwneud cais ar lein
Dydd Iau 16 Ionawr 202011.45am - 1.45pmCREST, CwmbwrlaGraham Powers2042Gwneud cais ar lein
Dydd Mercher 22 Ebrill 20209.30am - 11.30amTBCGraham Powers2083Gwneud cais ar lein

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM