Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - PC am ddechreuwyr cam 3 (C3)

Cwrs 10 wythnos gyda'r nod o gynyddu sgiliau dysgwyr TG sydd a dealltwriaeth gyffredinol gyda rhywfaint o brofiad o gyfrifiaduron a'u defnydd.

Bydd y cwrs hwn yn parhau i wella eich hyder wrth ddefnyddio cyfrifiaduron yn llwyddiannus er bydd chi a'ch diddordebau. Byddwch yn datblygu gwell dealltwriaeth o Microsoft Word, Excel a chymwysiadau eraill gyda'un nodweddion amrywiol, yn enwedig copio, pastio, fformatio, golygu ac argraffu. Adnewyddu eich sgiliau pori rhyngrwyd a diogelwch rhyngrwyd wrth archwilio buddion a chyfleoedd rhwydweithio cymdeithasol. Byddwch hefyd yn gallu datblygu ymhellach eich sgiliau a'ch dealltwriaeth ar ddiogelwch PC, ffeiliau wrth gefn a bar tasgau Windows.

Mae rhai o elfennau allweddol y cwrs yn cynnwys:

  • Diogelwch cyfrifiadur personol a'r rhyngrwyd
  • Cyfrifoldeb digidol a diogelwch ar-lein
  • Gweithio gyda cheisiadau MS
  • Cefnogi a threfnu'ch ffeiliau.

Ar gyfer pwy mae'n addas: Mae'r cwrs hwn yn ddilyniant o Gam 2 Dechreuwyr PC (C2) a bydd yn helpu myfyrwyr i ddatblygu gwell dealltwriaeth i ddefnyddio eu cyfrifiaduron yn fwy hyderus.

Hyd: 10 wythnos.

Ffi: Dim ffi.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Bydd cyfrifiaduron ar gael ar gyfer y cwrs. Darparir yr holl adnoddau ar gyfer argraffu.

Bydd angen ffon gof arnoch chi. Bydd llyfr nodiadau a beiro yn ddefnyddiol ar gyfer recordio nodiau.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Gwneud cais ar lein

Dydd Mercher 2 Hydref 20199.30am - 11.30amCREST, CwmbwrlaGraham PowersLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Iau 16 Ionawr 20204.30pm - 6.30pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigNathalie Salomon2122Gwneud cais ar lein
Dydd Llun 20 Ebrill 202011.30am - 1.30pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigAndy Hulling2063Gwneud cais ar lein
Dydd Iau 23 Ebrill 202011.45am - 1.45pmCREST, CwmbwrlaGraham Powers2043Gwneud cais ar lein

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM