Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Gweithdy TG am rhai sy'n gwella

Darperir sesiynau gweithdy dan arweithdy dan arweiniad grwp ar gyfer y rhai sy'n dymuno deall yn well a chael mwy allan o ddefnyddio eu cyfrifiaduron (PC/Tabled).

Bydd y gweithdai hyn yn darparu cyfleoedd dysgu grwp, yn seiliedig ar ddetholiad safnol o bynciau a gweithgareddau dysgu a ddewisir gan y grwp.

Gall dysgu nodweddiadol yn cynnwys:

  • Gweithredu a chynnal cyfrifiaduron
  • Diogelwch rhyngrwyd, PC a Tabled/iPad
  • Defnyddio pecynnau Microsoft Office
  • Gwneud pori a chwilio rhyngrwyd
  • Cadw ty PC a Tabled/iPad, rhoeli ffeiliau a ffolderi
  • Sefydlu a defnyddio cyfrifon ar-lein ac e-bost
  • Gwahanol fathau o fformatau dogfren a ffeiliau (ee PDF, DOC, RTF)
  • Argraffu

Gellir nodi angehnion dysgu grwp ychwanegol y cytunwyd arnynt yn ystod y gweithdai a rhoddir sylw i'r rhain, lle bo hynny'n bosibl, yn sesiynau'r gweithdy.

Ar gyfer pwy mae hyn yn addas: Mae'r gweithdai yn addas ar gyfer y rhai sy'n gyfarwydd a hanfodion defnyddio cyfrifiadur neu gyfrifiadur llechen (Android nue iPad), neu sydd eisoes wedi mynychu cwrs TG sylfaenol, ac sy'n dymuno datblygu eu sgiliau mewn gweithdy dysgu anffurfiol.

Hyd: 5 wythnos.

Ffi: £21 (5 wythnos) - ffi iawn / £15 (5 wythnos) - ffi consesiwn.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Mae cyfrifiaduron personol ar gael i'w defnyddio yn yr ystafelloedd dosbarth, ond os dewiswch ddod a'ch gliniadur neu'ch cyfrifiadur llechen eich hun, rhaid ei wefru'n llawn a'i ddefnyddio ar fatri pan yn y dosbarth. Efallai y bydd ffon gof hefyd yn ddefnyddiol. Bydd llyfr nodiadau a beiro yn ddefnyddiol ar gyfer recordio nodiadau.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Gwneud cais ar lein

Dydd Mawrth 1 Hydref 20199.30am - 11.30amCanolfan Cymunedol Parc MontanaAndy HullingLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Mawrth 12 Tachwedd 20199.30am - 11.30amCanolfan Cymunedol Parc MontanaAndy Hulling2092Gwneud cais ar lein
Dydd Mawrth 14 Ionawr 20209.30am - 11.30amCanolfan Cymunedol Parc MontanaAndy Hulling2093Gwneud cais ar lein
Dydd Mawrth 25 Chwefror 20209.30am - 11.30amCanolfan Cymunedol Parc MontanaAndy Hulling2094Gwneud cais ar lein
Dydd Mawrth 21 Ebrill 20209.30am - 11.30amCanolfan Cymunedol Parc MontanaAndy Hulling2095Gwneud cais ar lein
Dydd Mawrth 2 Mehefin 20209.30am - 11.30amCanolfan Cymunedol Parc MontanaAndy Hulling2096Gwneud cais ar lein

neu

     
Dydd Gwener 4 Hydref 20199.30am - 11.30amCanolfan y BontKeith MorganLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Gwener 15 Tachwedd 20199.30am - 11.30amCanolfan y BontKeith Morgan2102Gwneud cais ar lein
Dydd Gwener 17 Ionawr 20209.30am - 11.30amCanolfan y BontKeith Morgan2103Gwneud cais ar lein
Dydd Gwener 28 Chwefror 20209.30am - 11.30amCanolfan y BontKeith Morgan2104Gwneud cais ar lein
Dydd Gwener 24 Ebrill 20209.30am - 11.30amCanolfan y BontKeith Morgan2105Gwneud cais ar lein
Dydd Gwener 5 Mehefin 20209.30am - 11.30amCanolfan y BontKeith Morgan2106Gwneud cais ar lein

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM