Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Caligraffeg am rhai sy'n gwella

Dysgwch am lythrennau caligraffeg fodern gan gynnwys pa offer i'w ddefnyddio, sut i farcio'r dudalen a phren mesur a chreu llythrennau cyffrous.

Datgloi eich creadigrwydd yn y grefft o ysgrifennu hardd. Gwella'ch cardiau cyfarch, gwahoddiadau, llythyrau a phopeth arall rydych chi'n ei ysgrifennu, gan ddysgu technegau caligraffeg gyda'n tiwtor profiadol, p'un a ydych chi'n brofiadol neu'n ddechreuwr. Ymunwch â'n dosbarth a chael eich ysbrydoli gan y gelf hynafol hon i ychwanegu haenau ychwanegol o ystyr a gwerth i'ch ysgrifennu eich hun.

Bydd gennych ddewis o astudio priflythrennau Rhufeinig neu lythrennau italig yn seiliedig ar enghreifftiau hanesyddol. Anogir dysgwyr i ddewis ac astudio caligraffydd modern neu enghraifft hanesyddol i ddatblygu gwell dealltwriaeth o'r grefft. Bydd gogwyddwyr mwy profiadol yn dadansoddi sgript neu galigraffydd er mwyn gwella eu sgiliau llythrennu eu hunain a datblygu eu harddull eu hunain. Daw'r flwyddyn i ben gyda dysgwyr yn creu eu llyfr bach eu hunain wedi'i ysgrifennu â llaw.

Byddwch hefyd yn dysgu::

  • Sut i ddefnyddio pen ymyl i greu stroc trwchus a thenua.
  • Sut i greu wyddor o ffurfiau llythrennau sy'n gyson.
  • Sut i sicrhau llythrennau glir.
  • Llythyrau rheoli a bylchau.
  • Dadansoddiad o'r sgriptiau.
  • Sut i wneud llyfr syml.

Tymor 1 - Am rhai sy'n gwella - Astudiwch ddarn o galifgraffeg hanesyddol neu galigraffydd modern i ddatblygu ei fersiwn ei hun o arddull.

Tymor 2 - Bydd rhai sy'n gwella yn datblygu amrywiadau o'r arddull a ddewiswyd gennych i greu ffurfiau llythrennau cyffrous.

Tymor 3 - Mae'r holl ddysgwyr yn gweithio ar greu llyfr wedi'i lenwi a'ch llythrennau i ddangos eich sgiliau newydd.

Yn addas ar gyfer: Canolradd.

Hyd: 5 sesiwn gweithdy dros 10 wythnos, 4 awr y pythefnos.

Ffi: £69 - ffi iawn / £48 - consesiwn.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Darperir deunyddiau sylfaenol ar gyfer y sesiwn gyntaf. Bydd eich tiwtor yn eich cynghori ynglyn a phecyn hanfodol ar gyfer sesiwynau dilynol. Bydd pecyn caligraffi nodweddiadol yn costio tua £25.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Dydd Llun 7 Hydref 2019 (bob yn ail wythnos)12.00pm - 4.00pmCREST, CwmbwrlaJudith PorchLLAWN
Dydd Llun 20 Ionaawr 2020 (bob yn ail wythnos)12.00pm - 4.00pmCREST, Cwmbwrla (gallu leliadau newid)Judith Porch1012
Dydd Llun 27 Ebrill 2020 (bob yn ail wythnos)12.00pm - 4.00pmCREST, CwmbwrlaJudith Porch1013

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM