Chwilio'r wefan
English

Rhithrealiti'n dod ag atgofion euraid yn eu hôl

Mae pobl hŷn mewn canolfannau dydd a chartrefi preswyl yn Abertawe wedi bod yn cofio'u profiadau o goroni'r frenhines drwy ffilm rithrealiti sy'n ail-greu golygfeydd a synau'r digwyddiad 65 o flynyddoedd yn ôl.

VR_headsets

Mae defnyddwyr Gwasanaethau i Oedolion Cyngor Abertawe, gan gynnwys pobl sy'n byw gyda dementia, wedi bod yn defnyddio pensetiau rhithrealiti i wylio ffilm o'r enw 'The Way Back' sy'n dogfennu partïon stryd ar hyd ac ar led y wlad, ynghyd â gweithgareddau eraill a oedd yn gysylltiedig â'r coroni.

Mae wedi cael effaith ryfeddol, gyda llawer o'r bobl hŷn yn cofio profiadau o'r diwrnod ac yn rhannu eu hatgofion â staff a defnyddwyr gwasanaeth eraill.

Daeth y syniad i fod pan aeth swyddogion y Gwasanaethau Cymdeithasol i ddigwyddiad a drefnwyd gan Gymunedau Digidol Cymru, gan ledaenu'r neges ymhlith ei Hyrwyddwyr Dementia.

Meddai Jane Thomas, sy'n rhan o dîm rheoli darpariaeth Gwasanaethau i Oedolion Cyngor Abertawe, "Mae pobl wedi'u synnu gan eu profiad rhithrealiti.

"Dywedodd llawer o'r rhai a fu'n defnyddio'r pensetiau eu bod yn teimlo ei fod yn debyg iawn i fywyd. Roeddent wedi ymgolli'n wirioneddol yn y dechnoleg a sbardunodd straeon personol. Cawsant eu tywys yn ôl i gyfnod o atgofion hapus a ddatglodd lawer o emosiynau cadarnhaol."

Mae'r cynllun peilot wedi bod mor llwyddiannus mae Cyngor Abertawe'n ehangu'r hyfforddiant a'r profiad rhithrealiti ar draws ei holl ddarpariaeth  gwasanaethau i oedolion.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM