Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Tabledu am ddechreuwyr

Dewch i ddeall yn well a defnyddio'ch Apple iPad neu Tabled Androed yn fwy hyderus.

Mae'r cwrs hwn yn gam nesaf rhagorol i'r rhai sydd wedi mynychu cyrsiau Android Tablet neu iPad dechreuwyr pum wythnos Dewch ar-lein Abertawe. Bydd yn helpu'r rhai sy'n cychwyn gyda'u tabled/iPad ac sydd angen deall ei swyddogaethau'n well, y defnydd o apiau a sut y gallwch ddefnyddio'ch Tabled/iPad i storio a chyrchu'ch gwybodaeth yn ddiogel. Bydd y cwrs deg wythnos hwn yn cynnwys sesiynau a addysgir ynghyd a gweithgareddau gweithdy sy'n galluogi dysgwyr i ganolbwyntio ar eu diddordebau eu hunain a'u meysydd dysgu.

Bydd y cwrs yn cynnwys:

  • Amrywiadau o dabledi, eu defnydd, eu systemau a'u gofal.
  • Cael eich tabled ar-lein a phorir'r we.
  • Sefydlu a chyrchu cyfrifon presennol yn ddiogel.
  • Google Play Store ac Apple App Store - lawrlwytho, gosod, cyrchu a dadosod apiau.
  • Pori a chwilio'r rhyngrwyd.
  • Torri, copio a gludo rhwng apiau.
  • Awgrymiadau da ar gyfer cadw ty i gadw'ch tabled yn redeg yn esmwyth.

 

Ar gyfer pwy mae hyn yn addas: Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio fel dilyniant o'r cyrsiau am ddim 'Dewch ar-lein Abertawe' pum wythnos 'Tabled i Ddechreuwyr (Android neu iPad).

Hyd: 10 wythnos.

Ffi: Dim ffi.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Bydd angen i chi ddod a'ch Tabled Android neu Apple iPad eich hun. Os nad oes gennych fynediad at Dabled neu iPad, rhowch wybod i ni cyn cofrestru gan fod gennym swm cyfyngedig y gellir ei ddefnyddio yn ystod gwersi. Bydd lyfr nodiadau a beiro yn ddefnyddiol ar gyfer recordio nodiadau.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Gwneud cais ar lein

Dydd Llun 30 Medi 201912.00pm - 2.00pmTy CyfeillgarwchJacqueline Williamson-CoatesLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Llun 13 Ionawr 202012.00pm - 2.00pmTy Cyfeillgarwch (gall leoliadau newid)Jacqueline Williamson-CoatesLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Llun 20 Ebrill 202012.00pm - 2.00pmTy CyfeillgarwchJacqueline Williamson-CoatesLLAWN

Ymuno â'r rhestr aros

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM