Chwilio'r wefan
English

Casgliadau gwastraff cegin ar gyfer fflatiau

Mae dwy ffordd i ailgylchu gwastraff bwyd os ydych yn byw.

Opsiwn 1 - bin bwyd cymunedol

Darperir binau defnyddiol a leinwyr am ddim i bob fflat i'w cadw yn y gegin. Gellir gwacau hwn yn y bin gwastraff bwyd cymunedol yn ol yr angen. Byddwn yn gwacau'r bin hwn bob wythnos.

Opsiwn 2 - bin bwyd unigol

Unwaith eto, byddai gennych fin a leinwyr am ddim ar gyfer eich cegin. Yna gellir gwacau hwn yn y bin bwyd unigol mwy. Gellir naill ai storio hwn yn y storfa finiau, neu ei roi ar ymyl y ffordd i'w gasglu.

Gofynnwch i'r cwmni rheoli pa opsiwn a ddefnyddir yn eich cyfadeilad. Mae ein tudalen Casglu gwastraff bwyd yn esbonio'r hyn y gallwch ei roi yn eich biniau gwastraff bwyd. 

Cofiwch

  • Pan fydd eich blwch yn llawn, rhowch y gwastraff yn y bin casglu gwastraff bwyd, yn barod i'w gasglu
  • Mae'n iawn i chi lapio gwastraff bwyd mewn papur cegin neu bapur newydd
  • Peidiwch â defnyddio bagiau cario plastig yn eich blwch

Sut mae cael mwy o leinwyr ar gyfer y blwch cegin? Gallwch hefyd ofyn i'ch gofalwr - efallai bod ganddo gyflenwad ar gyfer y cyfadeilad fflatiau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM