Chwilio'r wefan
English

Addysg i oedolion - Gwneud dillad a chrefft nodwydd i'r rhai sydd eisiau gwella

Dosbarth anffurfiol ar gyfer dysgwyr sydd eisiau gwella a datblygu eu sgiliau yng ngwneud dillad, dodrefn medal, neu crefftiau e.e. tapestri, brodwaith, gwaith patsio a cwiltio.

Addas ar gyfer rhai sydd eisiau gwella

Cyfle i ddygsu sgil newydd neu wella ar eich gwybodaeth o'r grefft a ddewiswyd gennych. Cymorth un i un ac arddangosiadau grŵp. Gwneir ystod eang o brosiectau, mewn awyrgylch siaradus a chyfeillgar.

Anogir myfyrwyr i weithio ar eu prosiectau eu hunain gyda chymorth y tiwtor. Mae'r tiwtor yn darparu popeth sydd ei angen i ddechrau.

Mae'r dosbarth ar gyfer dysgwyr sydd eisiau gwella a'r rhai sydd angen datblygu eu sgiliau i lefel uwch. Mae'r dosbarth yn cael ei hwyluso mewn arddull gweithdy.

Hyd y cwrs: 10 wythnos

Dyddiau/dyddiadau'r cwrsGwybodaeth am y cwrs

Dydd Llun 5.00pm - 7.00pm

29 Ebrill 2019 - 8 Gorffennaf 2019

Mae 6 gwers ar ôl hanner tymor ac mae'r ffi wedi'i gostyngu am weddill y cwrs i £39.00 ffi llawn / £27.00 budd-dal prawf modd.

Lleoliad: Ty Bryn

Tiwtor: Helen Fencott

Côd: 1273

 

Yr hyn y bydd angen arno

Rhoddir rhestr o'r offer a'r deunyddiau sydd eu hangen yn ystod y sesiwn gyntaf. Ni ddylai cyfarpar sylfaenol gostio mwy na £20 a dylai gynnwys siswrn, nodwyddau, tâp mesur, pinnau a phianydd brodwaith. Bydd y deunyddiau yn amrywio yn ôl eu dewis personol. Anogir ailgylchu ffabrigau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM