Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Gwneud dillad a chrefft nodwydd ar gyfer rhai sy'n gwella

Dosbarth anffurfiol ar gyfer rhai sy'n gwella ac eisiau ddatblygu eu sgiliau mewn gwneud gwisg, dodrefn meddal neu grefftau (e.e. tapestri, brodwaith, clytwaith a chwiltio).

Cyfle i ddysgu sgil newydd neu wella'ch gwybodaeth o'r grefft o'ch dewis. Cymorth un i un ac arddangosiadau grwp. Gwneir ystod eang o brosiectau, mewn awyrgylch cyfeillgar.

Anogir myfyrwyr i weithio ar eu prosiectau eu hunain gyda chymorth y tiwtor. Mae'r tiwtor yn darparu popeth sydd ei angen i ddechrau.

Mae'r dosbarth yn darparu ar gyfer gwellwyr sydd angen datblygu eu sgiliau i lefel uwch. Hwylusir y dosbarth mewn arddull gweithdy.

Yn addas ar gyfer: Canolradd.

Hyd: 10 wythnos.

Ffi: £69 - ffi iawn / £48 - ffi consesiwn.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Rhoddir rhestr o'r offer a'r deunyddiau sydd eu hangen yn y sesiwn gyntaf. Ni ddylai offer sylfaenol gostio mwy na £20 a dylai gynnwys siswrn, nodwyddau, tâp mesur, pinnau a chylch brodwaith. Bydd deunyddiau'n amrywio yn dibynnu ar ddewis personol. Anogir ailgylchu ffabrigau.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Dydd Llun 30 Medi 20195.00pm - 7.00pmTy CyfeillgawrchHelen Fencott1241
Dydd Llun 13 Ionawr 20205.00pm - 7.00pmTy Cyfeillgawrch (gall leoliadau newid)Helen Fencott1242
Dydd Llun 20 Ebrill 20205.00pm - 7.00pmTy CyfeillgawrchHelen Fencott1243

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM