Chwilio'r wefan
English

Clwb o Gorseinon yn gosod y cyflymder ar gyfer 10k Bae Abertawe Admiral

Bydd rhedwyr gosod cyflymder ar gael yn 10k Bae Abertawe Admiral ar 16 Medi er mwyn helpu rhedwyr i lwyddo i orffen y ras o fewn eu targedau.

PaceRunners050918

Yn y digwyddiad eleni, bydd pum rhedwr gosod cyflymder a fydd yn gorffen mewn 40, 45, 50, 55 a 60 munud.

Darperir y rhedwyr gosod cyflymder gan Redwyr Ffordd 3M Gorseinon, clwb sydd wedi bodoli ers 30 mlynedd. Mae pob un ohonynt yn rhedwyr neu'n rhedwyr gosod cyflymder profiadol a fydd yn gwirfoddoli er mwyn helpu rhedwyr i gyflawni eu nodau personol.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, "Gyda'i lwybr gwastad a phrydferth, a'r help sydd ar gael gan redwyr gosod cyflymder profiadol, mae 10k Bae Abertawe Admiral yn darparu cyfle gwych i redwyr faeddu eu hamserau gorau personol.

"Gan fod pob lle yn y ras wedi'i werthu, mae pobl yn aros yn eiddgar am y digwyddiad, a fydd yn denu miloedd o bobl unwaith eto.

"Mae'r ras wedi mynd o nerth i nerth ers ei sefydlu ym 1981 i fod yn un o'r goreuon o'i bath yn y DU. Mae ei leoliad ar hyd y bae'n berffaith ar gyfer rhedwyr a gwylwyr."

  Cynhelir y digwyddiad ddydd Sul, 16 Medi. Yn ogystal â phrif ddigwyddiad y 10k, cynhelir rasys iau 1k, 3k a 5k, yn ogystal â ras 10k mewn cadair olwyn. Cynhelir sbrint y masgotiaid dros 100m ychydig ar ôl y ras 10k, o'r tu allan i faes San Helen.

Croesewir gwylwyr o 10am. Am fwy o wybodaeth ewch i swanseabay10k.com/cy.

Llun Rhedwyr gosod cyflymder yn ystod 10k Bae Abertawe Admiral y llynedd.

 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM