Chwilio'r wefan
English

Toiledau cyhoeddus yng nghaffi glan môr i barhau ar agor

Bydd y toiledau cyhoeddus ger lleoliad glan môr, sydd eisoes ar gau dros dro, yn parhau ar agor.

BeachfrontCafe140818

Bydd Cyngor Abertawe'n gweithredu ac yn cynnal y toiledau yng Nghaffi Chwaraeon Traeth a Dŵr - a elwir yn 360 yn bresennol - tan y deuir o hyd i brydleswr newydd ar gyfer y lleoliad.

Mae prydles yr adeilad ar gael ar ôl i Bay Sports, y gweithredwr a oedd yn cynnal y safle am bum mlynedd, benderfynu dod â'i denantiaeth i ben a chau ddydd Mercher 5 Medi.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym yn hapus i gadw'r toiledau cyhoeddus ar agor wrth i ni weithio i ddenu tenant newydd o'r radd flaenaf ar gyfer y Caffi Chwaraeon Traeth a Dŵr. 

"Mae'r toiledau'n gyfleuster pwysig i'r miloedd o bobl sy'n cerdded, yn rhedeg ac yn beicio ar hyd ein promenâd gwefreiddiol.

"Rydym yn hyderus y caiff y Caffi Chwaraeon Traeth a Dŵr ei brydlesu yn y misoedd nesaf, rydym eisoes wedi derbyn diddordeb mawr ynddo."

Daw'r toiledau - a gafodd eu cynnal gan Bay Sports - yn gyfrifoldeb i denantiaid newydd y safle yn y pen draw.

Bydd y rhai sy'n cymryd prydles y Caffi Chwaraeon Traeth a Dŵr yn mwynhau golygfeydd anhygoel o'r traeth euraidd eang, y llanwau glas dramatig a'r bryniau gwyrdd tonnog.

Hysbysir y brydles tan 21 Medi gan EJ Hales ar ran y cyngor sy'n berchen ar y bar caffi trwyddedig.

Llun: Caffi Chwaraeon Traeth a Dŵr Abertawe, yn edrych o draeth Abertawe.

 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM