Chwilio'r wefan
English

Holl ddisgyblion Derbyn y ddinas yn cael cynnig cinio am ddim

Mae'r holl ddisgyblion ifanc sy'n mynd i'r ysgol yn amser llawn (Derbyn) yn Abertawe am y tro cyntaf eleni'n cael y cyfle i gael cinio ysgol am ddim.

school_meals_cropped

Eleni, mae Gwasanaeth Prydau Ysgol Cyngor Abertawe wedi cyflwyno opsiynau newydd megis goujons cyw iâr a chow mein cyw iâr, ond bydd yn parhau i weini'r hen ffefrynnau megis cinio rhost traddodiadol a chyri cyw iâr.

Mae opsiwn hefyd i gael llysiau gwahanol, salad, tatws pob, basged fara, llaeth, sudd ffrwythau neu ddŵr bob dydd.

Mewn ymgais i annog rhieni i gael eu plant i roi cynnig ar brydau ysgol, bydd pob plentyn sy'n dechrau yn y dosbarth Derbyn yn Abertawe'n cael taleb a fydd yn cynnig pryd ysgol am ddim iddynt cyn 28 Medi.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Un o bryderon rhai rhieni yw sut gallant fod yn siŵr bod eu plant yn bwyta ac yn yfed yn gywir pan fyddant yn dechrau yn yr ysgol yn amser llawn.

"Mae'n bwysig iawn ar gyfer eu haddysg eu bod yn derbyn cinio maethlon a digonol er mwyn iddynt fod yn barod ar gyfer eu gwersi yn y prynhawn.

"Dyna lle gall y gwasanaeth prydau ysgol helpu. Mae'n dawelwch meddwl i rieni fod eu plant yn cael pryd blasus a maethlon bob dydd yn yr ysgol. 

Gallwch weld holl fanylion y fwydlen newydd yn http://abertawe.gov.uk/prydauysgol 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM