Chwilio'r wefan
English

Prentisiaid newydd y cyngor yn adeiladu dyfodol disglair

Dechreuodd tîm newydd o brentisiaid adeiladu dyfodol disglair gyda Chyngor Abertawe heddiw.

Apprentices2018

Bydd y 15 prentis yn hyfforddi am bedair blynedd wrth i'r cyngor ddatblygu cenhedlaeth newydd o seiri coed, plymwyr, trydanwyr, plastrwyr a phersonél aml-grefft.

Byddant yn gweithio ar brosiectau megis adeiladu ysgolion newydd o safon, adeiladu cartrefi ynni-effeithlon newydd y cyngor a gwella tai presennol y cyngor.

Meddai Jen Raynor, Aelod Cabinet y Cyngor dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Mae hurio prentisiaid yn fuddsoddiad yn nyfodol y cyngor a'r ddinas."

Meddai Andrea Lewis, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gartrefi ac Ynni, "Bydd y fenter newydd hon yn adeiladu ar y rhaglen brentisiaid hynod lwyddiannus a gynhelir gan y Tîm Gwasanaethau Adeiladau Corfforaethol ac Eiddo."

Cyflwynodd bron 320 o bobl gais i fod yn brentis y tro hwn. Gwnaeth yr ymgeiswyr llwyddiannus ragori mewn proses ddethol gadarn a oedd yn canolbwyntio ar rinweddau allweddol megis agwedd gadarnhaol, addasrwydd, ysgogiad ac ymroddiad.

Mae eu recriwtio yn ychwanegu at y rhaglen brentisiaid sydd wedi ennill llu o wobrau a gynhelir gan Dîm Gwasanaethau Adeiladau Corfforaethol y cyngor.

Mae ei ymagwedd gynaliadwy wedi arwain at recriwtio parhaus flwyddyn ar ôl blwyddyn am 15 o flynyddoedd.

Ers 2003, mae'r tîm wedi recriwtio mwy na 190 o brentisiaid fel rhan o'i gynllunio olyniaeth. Bydd y recriwtiaid newydd yn disodli tua 45% o'r crefftwyr sy'n ymddeol o'r Gwasanaethau Adeiladau Corfforaethol.

Llun Prentisiaid newydd Cyngor Abertawe, chwith, gyda'r canlynol, o'r chwith, Pennaeth Gwasanaethau Adeiladau Corfforaethol y cyngor, Nigel Williams, ac Aelodau'r Cabinet Andrea Lewis a Jen Raynor.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM