Chwilio'r wefan
English

Gwaith adfer ar adeilad diwydiannol Cymreig eiconig yn dechrau

Mae arbenigwyr cadwraeth wedi dechrau gwaith adfer hanfodol er mwyn cadw un o hen adeiladau diwydiannol mwyaf eiconig yn Abertawe.

MusgraveHouse070918

Sefydlwyd safle gan bersonél John Weaver Contractors y ddinas o gwmpas Tŷ Injan Musgrave yng nghyfadeilad hanesyddol Gwaith Copr yr Hafod.

Bydd y prosiect, a arweinir gan Gyngor Abertawe, yn cynnwys Prifysgol Abertawe a gwirfoddolwyr o gyfeillion Gwaith Copr yr Hafod. Fe'i hariennir gan y cyngor, Cadw a Chronfa Dreftadaeth y Loteri a byddant yn gwario tua £330,000 ar y safle.

Rhestrir yr adeilad a'r peirianwaith y tu mewn iddo gan Cadw fel heneb gofrestredig. Caniataodd i Abertawe barhau i gynhyrchu copr trwy gydol yr 20fed ganrif - a rholiwyd y darn olaf o gopr yn Abertawe gan yr Injan Musgrave.

Dynodwyd yr adeilad - gyda'i beirianwaith cysylltiedig - gan Cadw fel heneb gofrestredig. Caniataodd i Abertawe barhau i gynhyrchu copr trwy gydol yr 20fed ganrif - a rholiwyd y darn olaf o gopr yn Abertawe gan yr Injan Musgrave.

Mae Gwaith Copr yr Hafod yn safle o bwys rhyngwladol, gan ei fod yn ganolfan mwyndoddi copr o'r radd flaenaf yn y 18fed ganrif.

Adeiladwyd y tŷ injan ym 1910 a rhoddwyd injan arloesol y tu mewn iddo - sef y Musgrove Uniflow - a gynhyrchwyd gan John Musgrave & Sons yn Bolton. Lleihaodd yr injan Uniflow gostau cynhyrchu copr ac, o ganlyniad i hyn, parhaodd y gwaith lawer yn hwy na gweithfeydd copr lleol eraill.

Llun Ar y safle wrth i'r gwaith ar Dŷ Injan Musgrave Abertawe ddechrau. O'r chwith: Tom Henderson (Cyfeillion Gwaith Copr yr Hafod) Terry Edwards (rheolwr-gyfarwyddwr, John Weaver Contractors); Robert Francis-Davies (Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, Cyngor Abertawe); Yr Athro John Spurr (Pennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Prifysgol Abertawe).

 

 

 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM