Chwilio'r wefan
English

Disgwyl i filoedd o bobl ymgynnull ar hyd llwybr Ras 10k Bae Abertawe Admiral

Bydd nifer o ffyrdd ar gau ddydd Sul (16 Medi) er mwyn sicrhau diogelwch rhedwyr ras flynyddol 10k Bae Abertawe Admiral.

Admiral Swansea Bay 10k

Disgwylir i 5,000 o redwyr gymryd rhan yn y brif ras a fydd yn dechrau y tu allan i Faes San Helen am 1.00pm, yna'n arwain tua'r gorllewin ar hyd Heol y Mwmbwls i faes parcio Ystumllwynarth cyn i'r rhedwyr droi'n ôl a rhedeg yn ôl ar hyd y promenâd tuag at y man cychwyn.

Cyngor Abertawe sy'n gyfrifol am y digwyddiad. Bydd rasys eraill yn cael eu cynnal ar y diwrnod hefyd, gan gynnwys rasys 1k, 3k a 5k ar gyfer y rhai iau yn ogystal â'r ras 100 metr draddodiadol i fasgotiaid. Mae'r holl leoedd ar gyfer pob ras (heblaw am y masgotiaid) bellach yn llawn, felly ni fydd pobl yn gallu cofrestru i gymryd rhan ar y diwrnod.

Bydd y ffyrdd a restrir isod ar gau ar y diwrnod:

* Canol dydd tan 1.30pm - Heol y Mwmbwls ar gau rhwng Heol Neuadd y Ddinas-De a Lôn Sgeti.

* Canol dydd tan 1.30pm - Lôn Brynmill ar gau rhwng Heol y Mwmbwls a Heol Bryn, ac eithrio mynediad i gyfeiriad y de i'r Rec oddi ar Lôn Brynmill ar gyfer parcio (os bydd lle ar gael ar y diwrnod).

* Canol dydd tan 12.30pm - Troi i'r dde yn unig o Lôn Sgeti i Heol y Mwmbwls.

* 12.30pm tan 2pm - Lôn Sgeti ar gau i gyfeiriad y de. Cynhelir mynediad i Ysbyty Singleton a Phwll Cenedlaethol Cymru.

* 12.30pm tan 2pm - Heol y Mwmbwls ar gau i gyfeiriad y Mwmbwls yn unigrhwng Lôn Sgeti a Heol Mayals. Troi i'r chwith yn unig (tuag at ganol y ddinas) o Heol Ashleigh, Heol Derwen Fawr, Lôn y Felin a Heol Mayals.

* 12.30pm tan 2pm - Heol y Mwmbwls ar gau rhwng Heol Mayals a Heol Fairwood.

* 12.30 tan 2pm - Heol y Mwmbwls ar gau i gyfeiriad y Mwmbwls yn unig rhwng Heol Fairwood a Heol Newton. Troi i'r chwith yn unig tuag at ganol y ddinas o Heol Alderwood, Lôn Bethany, Palmyra Court, Rhodfa Norton a Heol Newton.

* Amcangyfrifon yw'r amseroedd ailagor gan eu bod yn dibynnu ar gyflymder y rhedwyr.

Am fwy o fanylion, gan gynnwys gwybodaeth am deithio a pharcio, cymerwch gip ar yr arweiniad i ddiwrnod y ras yn 10kbaeabertawe.com


Wedi'i bweru gan GOSS iCM