Chwilio'r wefan
English

Ffordd y Brenin i fod yn glir ar gyfer y Nadolig

Bydd siopwyr yn Abertawe sy'n chwilio am syniadau gywch ar gyfer anrhegion yn gallu mwynhau Ffordd y Brenin glir y Nadolig hwn.

Kingsway130918

Bydd gwaith ffordd sy'n trawsnewid canol y ddinas, gyda rhaglen adfywio gwerth £12 miliwn, yn cael ei glirio o gyfarpar adeiladu am tua deufis.

Bydd mynediad yn ddiogel ar gyfer cerddwyr, modurwyr, cludiant cyhoeddus a thraffig masnachol.

Meddai Mark Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Gallwch fod yn hollol siŵr: Bydd Abertawe ar agor ar gyfer y Nadolig!

"Bydd canol y ddinas mor hygyrch â phosib, gyda Ffordd y Brenin yn darparu llwybr dirwystr i'n siopau a'n busnesau lleol gwych ac oddi yno. Bydd llawer llai o rwystrau ar Stryd y Berllan hefyd.

"Fel y gŵyr pawb, mae prosiect isadeiledd Ffordd y Brenin yn un sylweddol a chymhleth; mae'n rhaid i ni gynllunio a chyfathrebu ymlaen llaw ar gyfer pawb sydd am fwynhau cyfnod prysur y Nadolig yng nghanol ein dinas."

Meddai Russell Greenslade, Prif Weithredwr Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe (BID), sy'n cynrychioli mwy na 870 o fusnesau, "Bydd siopwyr a masnachwyr yn falch o gael Ffordd y Brenin heb waith ffyrdd ar gyfer y rhan bwysig hon o'r flwyddyn."

Meddai Richard Joneso'r manwerthwr ffasiwn, Moda, "Mae gan fusnesau ar Ffordd y Brenin ac o'i chwmpas gymaint i'w gynnig ac rwy'n falch y bydd y brif ffordd hon yn gwbl hygyrch o ddiwedd mis Tachwedd i'r flwyddyn newydd."

Mae Ffordd y Brenin yn cael ei thrawsnewid yn barc dinas, gan gynnwys ardaloedd cyhoeddus newydd, tir parc wedi'i dirlunio a llwybrau beicio.

Caiff gwaith ffordd ei ohirio ar Ffordd y Brenin o 18 Tachwedd i 6 Ionawr.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM