Chwilio'r wefan
English

Modurwyr Ffordd y Brenin i deithio ar hyd darn cyntaf y ffordd newydd

Bydd modurwyr yn defnyddio rhan newydd o Ffordd y Brenin am y tro cyntaf ddydd Mercher 26 Medi.

Kingsway130918

Bydd y rhai sy'n teithio i'r gorllewin ar un o'r lonydd unffordd presennol yn cael eu dargyfeirio i ddarn newydd o darmac ger cyffordd Stryd Craddock/Stryd yr Undeb. Byddant yn parhau ar y lôn newydd yr holl ffordd i gylchfan cyffordd Ffordd y Gorllewin/Heol San Helen. Bydd modurwyr sy'n teithio i'r dwyrain neu'r gorllewin ar hyd Ffordd y Brenin i Stryd Christina'n teithio'n ôl yr arfer.

Meddai Mark Thomas, Aelod Cabinet y Cyngor dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Dyma arwydd arall o gynnydd go iawn wrth i ni drawsnewid Ffordd y Brenin yn wythïen werdd sy'n hwylus i bobl yn y ddinas."

Wrth newid lôn ar 26 Medi bydd rhaid cau dros dro - ar adegau gwahanol - ddwy groesfan i gerddwyr ar Ffordd y Brenin.

Bydd y groesfan y tu allan i Tilleys yn cau rhwng 17 a 21 Medi; a bydd y groesfan y tu allan i The Optic Shop yn cau rhwng 24 a 28 Medi. Mae hyn yn golygu y bydd o leiaf un groesfan ar agor trwy gydol y gwaith hwn.

Meddai Russell Greenslade, Prif Weithredwr Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe (BID), sy'n cynrychioli mwy na 870 o fusnesau, "Mae prosiect Ffordd y Brenin yn datblygu'n dda ac mae hyn yn newyddion da."

Mae'r gwaith ffordd yn rhan o raglen adfywio gwerth £12 miliwn sy'n trawsnewid Ffordd y Brenin a strydoedd cyfagos.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM