Chwilio'r wefan
English

Newidiadau i ffyrdd yn sgîl cynhyrchiad anhygoel theatr Abertawe

Bydd cynhyrchiad theatraidd beiddgar yn golygu newidiadau i fynediad i rai o ffyrdd Abertawe'r wythnos hon.

Perfformiad promenâd rhwng Bae Abertawe a Neuadd Brangwyn yw Nawr yr Arwr. Bydd y perfformwyr a'r gynulleidfa yn sefyll ar eu traed neu'n cerdded am lawer o'r amser.

Hefyd, bydd offer yn cael ei osod yn yr awyr agored ar gyfer y digwyddiad rhwng 24 a 29 Medi, rhan o 14-18 NOW, sef rhaglen gelfyddydol ar gyfer canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd gweithgareddau ychwanegol yn digwydd ar wahân i brif berfformiadau'r Brangwyn.

Crëwyd y cynhyrchiad gan yr artist Marc Rees, yn enedigol o Abertawe. Dyma'r prif waith ar gyfer Gŵyl Ryngwladol Abertawe 2018.

Y ffyrdd y bydd hyn yn effeithio arnynt yw Rhodfa Victoria, Heol Neuadd y Ddinas - De, a Heol San Helen.

Dyma'r mesurau dros dro:

Ffyrdd a fydd ar gau

  • Rhodfa Victoria. Am ei hyd cyfan - 20 Medi, 10am-9pm; 22 Medi, 9am-2pm; 24-29 Medi, 4-9pm.
  • Heol Neuadd y Ddinas - De. Rhwng cyffyrdd Heol Francis a Stryd San Helen. 24-29 Medi, 7-9pm.
  • Heol San Helen. Rhwng cyffyrdd Stryd Rodney a Heol Ystumllwynarth. 24-29 Medi, 6.30-9pm.

Dim parcio

  • Rhodfa Victoria. Am ei hyd cyfan - 20 Medi, 10am-9pm; 22 Medi, 9am-2pm; 24-29 Medi, 4-9pm.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM