Chwilio'r wefan
English

Oriel wedi'i henwebu ar gyfer cynllun anrhydeddu ledled y DU

Mae gweddnewidiad ysblennydd un o drysorau celfyddydol Abertawe yn y ras am wobr genedlaethol.

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Angel Treftadaeth eleni, sy'n dathlu cyfraniad pobl at dreftadaeth Cymru. 

Mae wedi cyrraedd rhestr fer y categori o enghraifft orau o adfywio adeilad hanesyddol ar raddfa fawr (ar gyfer prosiectau'n costio mwy na £5m).

Ail-agorwyd yr em gelfyddydol hon yng nghanol y ddinas ddwy flynedd yn ôl yn dilyn adnewyddiad gwerth £9m. Mae'n denu miloedd o ymwelwyr erbyn hyn, rhai hen a newydd.

Meddai'r 1`Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod  Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae mor gyffrous bod oriel yn ein dinas ni wedi cyrraedd rhestr fer y wobr hon."

Yng Nghymru, mae Gwobrau Angel Treftadaeth yn cael eu cynnal gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Bydd enillwyr y categorïau Cymreig yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yng Nghastell Caerffili ar 8 Tachwedd.

Caiff enillydd cyffredinol y DU ei gyhoeddi ryw dair wythnos yn ddiweddarach.

 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM