Chwilio'r wefan
English

Ysgolion rhagorol yn derbyn gwahoddiad i ddathliad addysg

Mae pedwar o ysgolion gwych Abertawe wedi'u gwahodd i noswaith a fydd yn dathlu'r gorau o addysg yng Nghymru

Cwmrhydyceirw_Estyn

Mae ysgolion cynradd Cwmrhydyceirw a Chraigfelen ac ysgolion cyfun Llandeilo Ferwallt a'r Olchfa wedi'u gwahodd i noson wobrwyo flynyddol Estyn fis nesaf.

Mae Estyn, sy'n gyfrifol am safonau addysg a hyfforddiant yng Nghymru, wedi gwahodd ysgolion a darparwyr eraill a dderbyniodd ddyfarniad 'ardderchog' mewn tri neu fwy o'r meysydd arolygu yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf. 

Dyfarnwyd Cwmrhydyceirw'n ardderchog yn y pum maes arolygu. Rhoddwyd dyfarniad 'ardderchog' i Graigfelen mewn tri maes a 'da' yn y ddau arall, a barnwyd bod Llandeilo Ferwallt a'r Olchfa'n 'ardderchog' ym mhob maes.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Derbyniodd y pedair ysgol adroddiadau arolygu gwych ac maent yn llwyr haeddu'r gydnabyddiaeth hon.

"Yr hyn sy'n gyffredin i'r ysgolion hyn yw bod y staff addysgu yn ymroddedig i wella'u sgiliau eu hunain ac yn gwneud gwersi a dysgu'n ddiddorol ac yn berthnasol. Hefyd, nododd yr arolygwyr pa mor falch oedd y disgyblion o'u hysgol, ynghyd â'r gofal a'r cymorth maent yn eu derbyn ac yn eu darparu i'w gilydd."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM