Chwilio'r wefan
English

Unedau 17 ac 18 Tower Court, Heol Dewi Sant, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned â mynediad trwy ddrws caead rholer, cyfleusterau ystafell arddangos a pharcio da ar y safle.

Units 17 18 Tower Court St Davids Road

Rhif Adnabod yr Eiddo: 5
Cyfeiriad: Unedau 17 ac 18 Tower Court, Heol Dewi Sant, Parc Menter Abertawe SA6 8RU
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 5,185 troedfedd sgwâr/482 metr sgwâr
Pris rhentu: £33,000 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r uned hon mewn parc masnachu sefydledig. Mae gan yr uned fynediad trwy ddrws caead rholer, uchder o 4.7m i'r bondo, cyfleusterau ystafell arddangos a pharcio da ar y safle.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM