Chwilio'r wefan
English

Uned 9 Parc Horizon, Clôs Mona, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol ysgafn ar ben teras gyda chownter masnach.

Unit 9 Horizon Park Mona Close

Rhif Adnabod yr Eiddo: 10
Cyfeiriad: Uned 9 Parc Horizon, Clôs Mona, Parc Menter Abertawe SA6 8RG
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 2,000 troedfedd sgwâr/186 metr sgwâr
Pris rhentu: £12,000 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r eiddo'n cynnwys uned ddiwydiannol ysgafn ar ben teras gyda chownter masnach. Mae ganddo uchder o 4.3m i'r bondo, lleoedd parcio ar y safle ac ardal lwytho.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM