Chwilio'r wefan
English

Uned 7 Clôs Clarion, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol draddodiadol ar ben teras.

Unit 7 Clarion Court Clarion Close

Rhif Adnabod yr Eiddo: 9
Cyfeiriad: Uned 7 Clôs Clarion, Parc Menter Abertawe SA6 8QU
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 1,109 troedfedd sgwâr/103 metr sgwâr
Pris rhentu: £7,763 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r uned mewn parc cownter masnach sefydledig sy'n cynnwys amrywiaeth o wneuthurwyr.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM