Chwilio'r wefan
English

82 Stryd Mansel, Abertawe

AR OSOD: Ystafell swyddfa fodwlar hunangynhwysol ar y llawr gwaelod.

82 Mansel Street

Rhif Adnabod yr Eiddo: 2
Cyfeiriad: 82 Stryd Mansel, Abertawe SA1 5TY
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Dawsons:ffoniwch Andrew Cox ar 01792 478907
Maint: 307 troedfedd sgwâr/29 metr sgwâr
Pris rhentu: £7,000 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r fangre'n cynnwys ystafell swyddfa fodwlar hunangynhwysol ar y llawr gwaelod y gellir cael mynediad iddi o du blaen yr eiddo. Mae gan yr eiddo storfa, toiledau a chegin ategol.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM