Chwilio'r wefan
English

Abertawe'n coffáu'r Rhyfel Byd Cyntaf â meinciau coffa

Mae meinciau parc sy'n nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn ymddangos ar draws Abertawe.

war benches

Mae cyfanswm o 9 o feinciau wedi cael eu trawsnewid yn rhai lliwgar er mwyn ein hatgoffa am y Rhyfel Byd Cyntaf, ac maent yn dangos lluniau o filwyr a phabïau yn ogystal â darnau o gerddi rhyfel a ysgrifennwyd gan feirdd lleol.

Gall y cyhoedd weld y meinciau ac eistedd arnynt ym Mharc Cwmdoncyn, Parc Brynmill, Neuadd y Ddinas a'r Senotaff.

Comisiynwyd naw o feinciau ychwanegol ar gyfer rhannau eraill o'r ddinas.

Comisiynwyd y grŵp celf lleol, Fresh Murals Co, gan Gyngor Abertawe i gwblhau'r gwaith celf.

Meddai'r Cyng. June Burtonshaw, Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Cyngor Abertawe, "Er bydd gan bob dinas gofebau rhyfel swyddogol i'r cyhoedd ymweld â nhw, bwriedir i'r meinciau ychwanegu at y rhain gan greu cofebau parhaol ar draws y ddinas sydd hefyd yn rhan o'r amgylchedd.

"Ariennir yr holl feinciau trwy gyllidebau cymunedol cynghorwyr neu drwy grantiau sydd wedi'u cymeradwyo. Mae llawer mwy o bobl am gymryd rhan er mwyn iddynt allu cynnwys meinciau yn eu cymunedau eu hunain.

"Gobeithiwn bydd y meinciau'n destun trafod i bobl ifanc a phobl hŷn, a gall plant ofyn cwestiynau am y meinciau a darganfod mwy am yr aberth a wnaed gan filiynau o filwyr yn ystod y Rhyfel Mawr.

"Mae'r artistiaid lleol wedi gwneud gwaith gwych i drawsnewid y meinciau, gan ychwanegu bach o liw at gyfnod tywyll yn hanes ein cenedl."

Meddai James Burgess, un o artistiaid Fresh Murals Co, "Rydym yn hapus iawn gyda'r canlyniadau rydym wedi eu cyflawni gyda'r meinciau parc.

"Gwnaethom ddechrau ar y prosiect hwn trwy ymchwilio i'r pwnc cyn nodi rhai syniadau ar gyfer y meinciau gwahanol.

"Mae mwy o waith gennym i'w wneud ac mae'n wych i fod yn rhan o ddarn pwysig iawn o hanes Prydain."

Yn ychwanegol i'r meinciau coffa, bydd y ddinas hefyd yn cynnal perfformiadau theatrig fel rhan o ddigwyddiad Nawr yr Arwr rhwng 25 a 29 Medi, gyda'r digwyddiad yn rhan o'r digwyddiadau celfyddydau a gynhelir i ddathlu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae'r digwyddiad yn cynnwys perfformiadau mewn sawl safle awyr agored gan gynnwys Neuadd Brangwyn. Bydd ffyrdd yn cael eu cau er mwyn cynnal y perfformiadau'n ddiogel.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM