Chwilio'r wefan
English

2 + 4 Heol Newton, y Mwmbwls

AR OSOD: Adeilad cornel 3 llawr gyda ffenestr fawr ar y tu blaen.

2 4 Newton Road Mumbles

Rhif Adnabod yr Eiddo: 9
Cyfeiriad: 2 + 4 Heol Newton, y Mwmbwls SA3 4AT
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Lambert Smith Hampton: ffoniwch Alun Lewis ar 01792 702800
Maint: 2,516 troedfedd sgwâr/233 metr sgwâr
Pris rhentu: £39,000 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r eiddo'n cynnwys adeilad cornel 3 llawr gyda ffenestr fawr ar y tu blaen. Mae gan y llawr gwaelod ardal fanwerthu gydag ardal ategol ar y lloriau uchaf a'r islawr.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM