Chwilio'r wefan
English

5 Stryd Portland, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu A3 canol teras gydag ardaloedd bwyta ar y llawr gwaelod a'r llawr gwaelod isaf.

5 Portland Street

Rhif Adnabod yr Eiddo: 2
Cyfeiriad: 5 Stryd Portland, Abertawe SA1 3DH
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Dawsons:ffoniwch Andrew Cox ar 01792 478907
Maint: 2,182 troedfedd sgwâr/202 metr sgwâr
Pris rhentu: £30,000 y flwyddyn

Sylwadau

Uned fanwerthu A3 canol teras. Mae gan y llawr gwaelod ardal eistedd cynllun agored (32 o leoedd bwyta) gyda chegin, ardal weini a thoiledau. Mae'r llawr gwaelod isaf yn cynnwys ardal eistedd arall (62 o leoedd bwyta) ac ardal weini.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM