Chwilio'r wefan
English

528 Heol y Mwmbwls, y Mwmbwls

AR OSOD: Adeilad canol teras 3 llawr â blaen dwbl.

528 Mumbles Road Mumbles

Rhif Adnabod yr Eiddo: 12
Cyfeiriad: 528 Heol y Mwmbwls, y Mwmbwls, Abertawe SA3 5DW
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Rowland Jones Chartered Surveyors: ffoniwch Nicholas Founds ar 01792 479845
Maint: 1,808 troedfedd sgwâr/168 metr sgwâr
Pris rhentu: £40,000 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r eiddo'n adeilad canol teras 3 llawr â blaen dwbl sydd wedi'i osod ar hyn o bryd i gynnig ardal fanwerthu ar y llawr gwaelod, a llety ategol a chyfleusterau staff ar y llawr cyntaf.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM