Chwilio'r wefan
English

Pennaeth diwylliant Abertawe'n cefnogi digwyddiad theatr anhygoel

Mae ffigwr blaenllaw ym mywyd diwylliannol Abertawe'n annog dinasyddion i gefnogi digwyddiad drama unigryw.

NowTheHero

Dywedodd Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddiad, Adfywio a Thwristiaeth, mai Nawr yr Arwr yw'r math o ddigwyddiad trawiadol y mae'r ddinas yn galw amdano. 

Meddai, "Perfformiad o safon uchel fydd hwn, a bydd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau; bydd yn wych ar gyfer diwylliant ein dinas a bydd yn adeiladu ar y digwyddiadau lleol rhagorol sydd eisoes gennym i'w cynnig."

Perfformiad promenâd rhwng Bae Abertawe a Neuadd Brangwyn yw Nawr yr Arwr.

Mae'r digwyddiad, a gynhelir rhwng 25 a 29 Medi, yn rhan o 14-18 NOW, rhaglen gelfyddydol sy'n nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.   

Meddai'r Cyng. Francis-Davies, "Mae digwyddiad fel hwn yn dod ag Abertawe i'r amlwg yn genedlaethol, ac rydym yn ceisio denu amrywiaeth o ymwelwyr rhyngwladol i'r digwyddiad. 

"Mae'n gyfle i arddangos talent greadigol o berfformwyr amatur lleol i ymarferwyr rhyngwladol. Rydym yn falch o gefnogi'r digwyddiad."


 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM