Chwilio'r wefan
English

Digwyddiad am ddim i helpu pobl hŷn i aros yn actif

Cynhelir digwyddiad am ddim yn Abertawe er mwyn arddangos amrywiaeth eang o weithgareddau a fydd yn helpu pobl hŷn i aros yn actif yn gorfforol ac yn feddyliol.

National Waterfront Museum

Os yw pobl am roi cynnig ar ioga neu os oes ganddynt ddiddordeb mewn dysgu sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol, bydd arbenigwyr ar gael i'w helpu.

Bydd staff o Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Abertawe yno i ddosbarthu taflenni ac anrhegion ac i gynnig sesiynau rhyngweithiol un-i-un er mwyn arddangos adnoddau fel e-lyfrau, e-lyfrau llafar ac e-gylchgronau.

Bydd elusennau a sefydliadau cymunedol eraill hefyd yn cymryd rhan.

Cynhelir y digwyddiad, a drefnir gan Heneiddio'n Dda yn Abertawe, yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau rhwng 10am a 2pm ar 1 Hydref.

Daw'r digwyddiad law yn llaw â Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn.

Meddai'r Cyng. Mark Child, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Ofal, Iechyd a Lles, "Rydym yn ffodus iawn yn Abertawe fod cynifer o weithgareddau amrywiol y gellir eu gwneud, clybiau a grwpiau y gellir ymuno â nhw a chyfleusterau cymunedol megis llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol, lle mae cymaint yn digwydd.

"Os ydych chi neu unrhyw un rydych yn ei adnabod yn chwilio am weithgareddau lle gallwch gyfarfod â phobl newydd a dysgu sgiliau a diddordebau newydd, neu ailgynnau awch amdanynt, byddai'n werth i chi alw heibio."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM