Chwilio'r wefan
English

Trwydded gweithredwyr preifat

Mae'r rhan fwyaf o'r gweithredwyr yn Abertawe'n defnyddio cerbydau hurio preifat er bod rhai'n defnyddio cerbydau hacni.

Mae'n rhaid i bob tacsi sy'n gweithio i gwmni gael ei archebu ymlaen llaw a dylid cadw cofnodion o,

  • deithiau 
  • amserau, a
  • enwau cwsmeriaid

Mae'n rhaid i bob cwmni sicrhau bod copi o'u hamodau yn cael ei arddangos mewn safle amlwg yn eu swyddfa fel y gall teithwyr eu gweld.

Gweithredwyr Hurio Preifat Trwyddedig yn Abertawe

Aaron Cabs

CK Travel Ltd

Cabra Cabs

Cwmbwrla Cabs

David Mordecai Travel Ltd

E & S Cars

Eastside Cabs (Swansea) Ltd

Excel Taxi Hire Ltd

Gendros Mini Travel

J & S Swansea Ltd

Kilvey Mini Travel/Kilvey Cabs Ltd

Manor Cabs (Clydach) Ltd

Mr Christopher John Rees

Mr Christopher Neil Sampson

New Fforest Cabs

Oyster Cabs Ltd

Phoenix Cabs

Prestige Car Services Ltd

Station Cabs Killay & Sketty Cabs

Swallow Travel

Swansea Cab, Bus & Limo Hire

T & S Cabs

Yellow Cabs 2020 ltd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM