Chwilio'r wefan
English

Gyrwyr - cerbydau hacni a hurio preifat

Rhaid i holl yrwyr hacni a hurio preifat gael eu trwyddedu gennym ni a gwisgo bathodyn hunaniaeth â llun arno ar bob adeg, pan fyddant yn gweithio.

Dylai teithwyr wirio bod y gyrrwr yn gwisgo bathodyn hunaniaeth ac nid yw'r dyddiad dod i ben wedi darfod. Dylai ail fathodyn gael ei arddangos yn glir yn y cerbyd.

Gall bathodynnau gyrwyr deuol fod yn wyn, yn felyn neu'n wyrdd ac yn arddangos

  • ffotograff y gyrrwr
  • enw
  • rhif y gyrrwr, a
  • dyddiad dod i ben

Os ydych yn teithio mewn car hurio preifat gwyn neu dacsi du bydd angen i chi edrych am fathodynnau gwyn neu felyn a gaiff eu gwisgo gan yrwyr mewn tacsis du a cheir hurio preifat gwyn.

Os ydych yn defnyddio cerbydau trwyddedig i fynd i'r ysgol neu goleg, gallwch ddisgwyl gweld y gyrrwr yn gwisgo bathodynnau gwyn neu wyrdd.

Er eich diogelwch, peidiwch â mynd mewn unrhyw gerbyd os nad oes bathodyn gyrrwr dilys yn cael ei arddangos.

Dylai gyrwyr gario nifer rhesymol o fagiau teithwyr a helpu i lwytho neu ddadlwytho'r bagiau os gofynnir amdano. Dylai gyrwyr alw wrth y drws wrth gasglu teithwyr. Ni ddylent ganu'r corn i nodi eu bod yno. 

Rhaid i'r holl weithwyr gael gwiriad gan yr heddlu a chael prawf gwybodaeth cyn cael trwydded.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM