Chwilio'r wefan
English

Gwaith trawsnewid gardd yn cael ei glodfori mewn seremoni wobrwyo

Mae prosiect a oedd yn cynnwys pobl o bob cefndir yn cyfuno i drawsnewid gerddi un o ganolfannau dydd Abertawe wedi cael ei glodfori mewn seremoni wobrwyo genedlaethol.

StJohn's_award

Yn ystod y fenter yng Ngwasanaeth Dydd St John's, daeth preswylwyr â dementia, grwpiau ar gyrion cymdeithas, gan gynnwys oedolion ag anableddau dysgu, a phobl o elusennau digartrefedd, cyffuriau ac alcohol, yn ogystal â gwirfoddolwyr eraill a thîm o Gymdeithas Adeiladu Principality, ynghyd ar gyfer her ar ffurf DIY SOS.

Bu pob un ohonynt yn cyfrannu er mwyn cael gwared ar ordyfiant a chlirio llwybrau, plannu blodau a llwyni, gosod ardal eistedd awyr agored a gosod blychau adar yn y ganolfan yng Nghwmbwrla.

Mae'r prosiect wedi cael ei glodfori'n fawr yn y gwobrau blynyddol sy'n cael eu trefnu gan Ofal Cymdeithasol Cymru i ddathlu a rhannu arfer rhagorol mewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Meddai'r Cyng. Mark Child, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Ofal, Iechyd a Lles, "Mae'r gerddi newydd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ddefnyddwyr gwasanaethau dydd a'r gymuned ehangach gan fod y gerddi'n agored i bawb.

"Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan a'u llongyfarch, ac rwy'n hynod falch bod eu hymdrechion wedi cael eu nodi yn y gwobrau hyn."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM