Chwilio'r wefan
English

Dyfodol iach i ganolfannau hamdden Abertawe

Mae canolfannau hamdden ar draws Abertawe ar fin gweld dyfodol disglair newydd.

O ddydd Llun 1 Hydref, caiff chwe chyfleuster cymunedol allweddol ynghyd â'r LC eu gweithredu gan ymddiriedolaeth nid er elw ag enw da, Freedom Leisure.

Mae rhaglen fuddsoddi gwerth £5 miliwn yn yr arfaeth a bydd y gwasanaethau presennol, y prisiau, yr oriau agor, yr opsiynau aelodaeth a'r rhifau ffôn yn parhau hyd y gellir rhagweld.

Bydd Freedom Leisure yn cymryd y cyfrifoldeb am reoli'r LC oddi wrth Bay Leisure. Bydd gwaith gweithredu'r canolfannau chwaraeon a hamdden eraill - Llandeilo Ferwallt, Cefn Hengoed, yr Elba, Treforys, Penlan a Phenyrheol - yn cael ei trosglwyddo o Gyngor Abertawe.

Bydd mynediad i'r safleoedd yn parhau ar gyfer cymunedau, ysgolion, grwpiau ac unigolion.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae hwn yn amser cyffrous i ganolfannau hamdden Abertawe ac i'r cymunedau maent yn eu gwasanaethu.

"Mae ein partneriaeth newydd â Freedom Leisure - sefydliad nid er elw sefydledig a phrofiadol - yn golygu bydd dyfodol cadarn gan y cyfleusterau a bydd cyfleoedd newydd i'r miloedd o bobl sy'n eu defnyddio."

Meddai Ivan Horsfall-Turner, Rheolwr-gyfarwyddwr, Freedom Leisure, "Rydym wrth ein boddau ein bod wedi cael ein dewis i fod yn bartner hamdden Cyngor Abertawe."

Meddai, Jeremy Rowe, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Freedom Leisure, "Mae hwn yn bartneriaeth am 20 mlynedd gyda buddsoddiad sylweddol rydym yn gobeithio fydd yn dangos ymroddiad gwirioneddol Freedom Leisure i ddarparu cyfleoedd chwaraeon a hamdden sydd o safon, yn fforddiadwy ac yn hygyrch i bobl Abertawe."

Mae canolfannau hamdden Abertawe'n denu dros 2.1 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn. Maent yn cynnig atyniadau o safon uchel gan gynnwys pyllau nofio, dosbarthiadau a rhaglenni ffitrwydd, campfeydd, clybiau chwaraeon, gweithgareddau i blant a chyrtiau sboncen.

Cymerwyd y penderfyniad i greu partneriaeth â Freedom Leisure ar ôl cynnal adolygiad comisiynu tair blynedd o wasanaethau hamdden a reolir gan y cyngor.

Dewiswyd Freedom Leisure ar ôl cynna broses dendro drwyadl a chystadleuol ac maent wedi cytuno ar bartneriaeth â'r cyngor am 20 mlynedd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM