Chwilio'r wefan
English

Cynllun diwygiedig ar gyfer tŵr myfyrwyr i'w gyflwyno i'r pwyllgor cynllunio

Mae swyddogion cynllunio yn argymell bod adeiladu tŵr myfyrwyr ger gorsaf drenau canol dinas Abertawe sydd â 780 o ystafelloedd gwely yn cael ei gymeradwyo.

Byddant yn argymell i Bwyllgor Cynllunio Cyngor Abertawe mewn cyfarfod ar 2 Hydref bod y cynllun yn derbyn caniatâd cynllunio.

Byddai cymeradwyaeth i'r adeilad newydd - sydd wedi 'i ddisgrifio fel "tŵr â'i do nodedig o gynllun beiddgar" - yn golygu bydd 17 llawr yn ymddangos uwchlaw Maes Parcio Stryd Mariner a'r tir cyfagos. Byddai unedau masnachol yn ei lawr gwaelod.

Mae adroddiad swyddog yn dweud wrth y pwyllgor aelodau "Bydd y tŵr yn ychwanegiad beiddgar i nenlinell y ddinas ac yn symboleiddio llwyddiant adfywio'r Stryd Fawr.

"Bydd y 780 o ystafelloedd myfyrwyr a'r gofod masnachol o safon yn cynyddu nifer yr ymwelwyr ac yn rhoi hwb sylweddol i amrywiaeth y Stryd Fawr."

Cyflwynwyd y cais cynllunio gan Fusion Students sy'n diwygio cynllun gwreiddiol y safle hwn a gymeradwywyd gan gynllunwyr ym mis Mai 2017.

Mae'r cais newydd yn cynnwys unedau masnachol ac iard gyda tho ar oleddf. Mae'n cynnwys mynedfa well i'r myfyrwyr.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM