Chwilio'r wefan
English

Cynllun ar gyfer arena ddigidol yn cael ei gyflwyno i'r pwyllgor cynllunio

Mae swyddogion cynllunio Abertawe yn argymell bod cais manwl ar gyfer adeiladu arena ger yr LC â lle i 3,500 o bobl yn cael ei gymeradwyo.

Byddan nhw'n argymell i bwyllgor cynllunio ar 2 Hydref bod y cynllun eang hwn yn derbyn caniatâd cynllunio.

Bydd cymeradwyaeth gan aelodau'r pwyllgor i'r arena hon - a ddisgrifir bod ganddi "ffasâd ddigidol" - yn golygu y bydd yn cael ei hadeiladu ar faes parcio presennol yr LC.

Argymhellir bod gwaith cysylltiol ar dir cyfagos hefyd yn cael ei gymeradwyo. Maent yn cynnwys mannau cyhoeddus newydd, meysydd parcio ar wahân ar bob ochr i Heol Ystumllwynarth - un ohonynt â strwythur dwy haen, y llall yn un aml-lawr, parc arfordirol cyhoeddus, pont newydd i gerddwyr i ddisodli'r un bresennol, a fflatiau ac unedau masnachol ar ochr ogleddol y brif ffordd. Mae'r cynllun yn ei gyfanrwydd yn cael ei adnabod fel Cam 1 Abertawe Ganolog.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM