Chwilio'r wefan
English

Cyngor yn dechrau ar gontract 20 mlynedd gyda phartner hamdden newydd

Heddiw mae Cyngor Abertawe wedi nodi dechrau ei bartneriaeth 20 mlynedd â Freedom Leisure.

Cyfarfu Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, ag uwch-gynrychiolwyr Freedom Leisure yng Nghanolfan Hamdden Penlan a'r LC.

O heddiw (1 Hydref), bydd chwe chanolfan hamdden gymunedol a'r LC dan reolaeth yr ymddiriedolaeth hamdden nid er elw a fydd yn gweithio mewn partneriaeth â'r cyngor, ac ar ei ran hefyd.

Bydd hyn yn rhoi dyfodol disglair iddynt ac yn cefnogi pobl Abertawe i fod yn actif ac yn iach.

Mae'r bartneriaeth yn ymrwymedig i sicrhau bod gwasanaethau hamdden y ddinas a ddarperir i breswylwyr yn cael eu hamddiffyn a'u datblygu yn y dyfodol; gydag ansawdd, fforddadwyedd a hygyrchedd yn sail iddynt.

Bydd Freedom Leisure yn cymryd y cyfrifoldeb am reoli'r LC oddi wrth Bay Leisure. Mae gweithrediad canolfannau chwaraeon a hamdden eraill - Llandeilo Ferwallt, Cefn Hengoed, yr Elba, Treforys, Penlan a Phenyrheol - yn cael ei drosglwyddo o'r cyngor.

Gyda £5.1 miliwn o fuddsoddiad, mae datblygiadau a gwelliannau cyffrous ar y gweill. Mae uchafbwyntiau'n cynnwys gwaith arbed/effeithlonrwydd ynni ym mhob safle, nodweddion pwll newydd, campfeydd a stiwdios wedi'u hehangu a'u hailwampio, offer ffitrwydd o'r radd flaenaf a gwell cynigion arlwyo, gan gynnwys cyfleusterau cadw lle ar-lein.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM