Chwilio'r wefan
English

Cefnogaeth chwilio am waith Gweithffyrdd+

25+ oed ac yn chwilio am waith? Gallwn helpu! Mae Gweithffyrdd+ yn cynnig mentora un i un, cefnogaeth gyda chwilio am swyddi, gyda'r cyfle i ennill cymwysterau newydd a phrofiad gwaith taladwy. Os ydych yn ddi-waith yn y tymor hir neu nid ydych yn hawlio budd-daliadau, ffoniwch Lynette ar 07887 055 269 neu galwch heibio Llyfrgell Cila.

1 Tach 2018 - 24 Hyd 2019
2.00PM. Tan 4.00pm. Wythnosol ar ddydd Iau.
Mae'r digwyddiad hwn am ddim.
Llyfrgell Cilâ
Ridgeway, Cilâ, Abertawe, SA2 7QS.
Ffôn: 01792 516820
Wedi'i bweru gan GOSS iCM