Chwilio'r wefan
English

Busnesau'n cael eu hannog i ddod at ei gilydd a meddwl yn lleol

Mae grŵp newydd yn ceisio helpu i hybu masnach yn un o gymunedau mwyaf hanesyddol Abertawe.

TabernacleVertical

Bydd Adfywio Treforys yn cynnal digwyddiad - Canolfan Fusnes Treforys - yr wythnos nesaf ac mae trefnwyr y digwyddiad yn annog y gymuned menter i fod yn bresennol.

Arweinir y digwyddiad gan Adfywio Abertawe, partneriaeth lefel uchel a lansiwyd eleni gan Gyngor Abertawe.

Meddai'r Cynghorydd Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth. Roedd 'Treforys yn ganolog i dwf Abertawe fel pwerdy diwydiannol byd-eang - ac rydym am i'r gymuned ffynnu nawr ac yn y dyfodol.

"Rwy'n annog aelodau o gymuned fusnes Treforys i fod yn bresennol yn y digwyddiad Canolfan Fusnes hwn ac i ystyried bod yn rhan allweddol o'r ganolfan wrth iddi ddatblygu.

"Rydym yn awyddus iddynt roi gwybod i ni am yr hyn y maent am ei weld yn Nhreforys a sut gall y ganolfan helpu iddynt dyfu."

Mae Canolfan Fusnes Treforys yn cael ei chreu mewn ymateb i adolygiad o anghenion yr ardal gan y cyngor a'i bartneriaid adfywio.

Cynhelir digwyddiad y Ganolfan Fusnes yng Nghapel hanesyddol y Tabernacl ar Stryd Woodfield ddydd Iau, 6 Rhagfyr rhwng 3pm a 7pm.

Rheolir Adfywio Abertawe gan Gyngor Abertawe.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM